ימים ושעות קבלת מרצים


 

שם המרצה
יום
שעה
חדר
ד"ר דוד אלקינס
ה'
11:50
2528
פרופ' הדרה בר-מור
בתיאום עם גלית צרור בטלפון: 09-8607708
 
פרופ' ישראל גילת
ד'
ג'
10:30-11:15
16:00
1212
ד"ר משה גלברד
ד'
14:00
2544
ד"ר יוסי גרין
א'
14:00
2502
פרופ' סיני דויטש
בתיאום עם מזכירות משפטים בטלפון: 09-8607874
 
ד"ר יוכבד דויטש
א'
10:30-12:00
בנין 1 קומת כניסה
ד"ר מיכל הורוביץ
ג'
13:00-14:00
1308
ד"ר בארי פיינשטיין
ג'
13:00-14:00
1309
ד"ר רות פלאטו שנער
ג'
11:30-12:30
2215
ד"ר שוקי שגב
א'
17:30-18:30
1004
ד"ר פרל מעיין
 
-
-
ד"ר עמיחי קרנר
א'
17:00-17:30
 
פרופ' יצחק הדרי
ג'
15:15-16:00
2526
ד"ר גיא שגיא
ג'
16:00-17:30
1005
ד"ר גיא בן דוד
ב'
12:30-13:30
1005
ד"ר מיכל צפוני
ו'
10:00-11:00
2215
ד"ר שרון וינטל
ב'
13:30-14:30
2528
ד"ר שרון אהרוני גולדנברג
ו'
9:00
2401
ד"ר רועי גילבר
ד'
12:00-14:00
2502
פרופ' מיכאל קורינאלדי
ב'
14:00-14:30
2409

��� ����   ������