צוות מנהלי

 

 חיפוש מספרי טלפונים

 
search

חיפוש טלפונים

טקסט חופשי:

נושא:

מדור:

סגל אקדמי:

מזכירויות:

 

 ריכוז ספר טלפונים חדש

 

בית הספר למשפטים

פרופ' סיני דויטש

(בשבתון)

טל:

098607710

פקס:

098607711

דוא"ל:

לחץ כאן

פרופ' משה גלברד

דיקן

טל:

-

פקס:

-

דוא"ל:

לחץ כאן

עו"ד חנה פורר

מרכזת מינהלית

טל:

09-8607726

פקס:

-

דוא"ל:

לחץ כאן

מוניקה קושניר

מזכירת דיקן

טל:

09-8607791

פקס:

09-8607794

דוא"ל:

לחץ כאן

גלית סיבוני

רכזת תואר שני

טל:

098607793

פקס:

-

דוא"ל:

לחץ כאן

אורלי גפטר

מזכירת סטודנטים

טל:

098607873

פקס:

098607794

דוא"ל:

לחץ כאן

ריקי בלוגלובסקי

מזכירת סגל

טל:

09-8607713

פקס:

-

דוא"ל:

לחץ כאן

��� ����   ������