תנאי קבלה לתוכנית הלימודים

להלן מפורטים תנאי הקבלה לתכנית הלימודים בניהול מערכות מידע:
קבלה מן-המניין
כדי להתקבל כסטודנט מן-המניין, המועמד צריך לעמוד בשתי הדרישות הבאות:
1. ממוצע בגרות (כולל בונוסים) 90 ומעלה.
2. 5 יח"ל מתמטיקה בציון 75 ומעלה, או 4 יח"ל מתמטיקה בציון 85 ומעל
קבלה על-תנאי
מועמד שאינו עומד בדרישות הקבלה מן-המניין, יוכל להתקבל במעמד על-תנאי אם עמד בשתי דרישות הבאות:
1. ממוצע בגרות 85 ומעלה.
2. 5 יח"ל במתמטיקה בציון 55 ומעלה, או 4 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה, או 3 יח"ל במתמטיקה בציון 90 ומעלה.
קבלת הנדסאים 
1. ממוצע בגרות 75 ומעלה.
2. סיום לימודי הנדסאי בממוצע 80 ומעלה.
מועמדים שציון הבגרות שלהם במתמטיקה נמוך מ- 75 ב- 5 יח"ל או נמוך מ-85 ב- 4 יח"ל יתקבלו על תנאי. לצורך זה, הציון במתימטיקה המסגרת לימודי הנדסאי שקול ל-4 יח"ל.
הנדסאים זכאים לקבל פטורים מקורסים שונים בהתאם להתמחות שלהם, כמפורט במסמך: "מסלול השלמה להנדסאים".
תנאי מעבר ממעמד על-תנאי למעמד מן-המניין
1. כדי לעבור למעמד מן-המניין, הסטודנט צריך להגיע לממוצע מצטבר של 65 ומעלה בכל הקורסים שלמד בשנה א' ולעבור את הקורס "מתמטיקה א'" בציון 65 ומעלה.
2. סטודנט לא יעמוד בדרישות אלה עד סוף השנה יעלה לדיון בוועדה לענייני סטודנטים.
קבלה ל"מסלול מכין" (מכינה ייעודית לניהול מערכות מידע)
מועמד בעל תעודת בגרות (או חלף תעודה כמצוין בהערות בתחתית המסמך) שנתוניו אינם מאפשרים קבלה במעמד על-תנאי יוכל להתקבל ל"מסלול מכין" - מכינה ייעודית לתכנית בניהול מערכות מידע - שבמסגרתה לומדים בסמסטר א' קורס השלמה במתמטיקה ובמהלך השנה את כל קורסי שנה א' של התכנית. פתיחת המסלול מותנית במספר המועמדים.
מעבר מהמסלול המכין לתכנית הרגילה בניהול מערכות מידע:
מי שיעמוד בהצלחה בדרישות קורס ההשלמה במתמטיקה בציון 70 לפחות, יתקבל לתכנית הרגילה בניהול מערכות מידע במעמד מן-המניין. (מי שלא יעמדו בדרישות הקורס ההשלמה במתמטיקה יוכלו לפנות לבתי ספר אחרים במכללה, כגון מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות, בבקשה להמשיך את לימודיהם בבתי הספר הללו.)
הערות
לצורך מסמך זה:
1. בוגר המכינה הייעודית במסלול כלכלה ייחשב כבעל תעודת בגרות; ממוצע ציוני המכינה ייחשב כממוצע בגרות, וציון קורס המתמטיקה ייחשב כציון בגרות 4 יחידות.  לפיכך, בוגר מכינה שסיים בציון ממוצע 80+ יוכל להתקבל במעמד מן-המניין אם קיבל במתמטיקה 85+ או במעמד על-תנאי אם קיבל במתמטיקה 70+.
2. בוגר מכינת 30+ יחשב כבעל תעודת בגרות; ציון קורס המתמטיקה ייחשב כציון בגרות 3 יחידות.

��� ����   ������