מסלול השלמה להנדסאי

1.    מבוא
 
המכללה האקדמית נתניה מציעה תכנית לימודים לתואר B.A. בניהול מערכות מידע (Information Systems Management)  במסלול ייחודי המאפשר להנדסאים להשלים את לימודיהם לתואר זה *. הלימודים בתכנית מתקיימים בערב וביום ששי וניתן לשלב אותם במקביל לעבודה  ולפיתוח קריירה מקצועית.
 
תכנית הלימודים בניהול מערכות מידע מכשירה עובדים אשר יתנו מענה לדרישות המתגברות והולכות בתחום מערכות המידע. מזה עשורים נחשבת ישראל מעצמה טכנולוגית מתקדמת ויזמית. התפעול השוטף והניהול של ארגונים  נשענים ונתמכים על ידי מערכות מידע אירגוניות כגון: מערכות ניהול וקבלת החלטות, מערכות שיווק ומכירות, מערכות ניהול קשרי לקוחות, מערכות ניהול משאבי אנוש, מערכות ייצור ומלאי ועוד. יכולת התפקוד של כל ארגון בכלכלה המודרנית תלוי בפעולה תקינה של מערכות המידע שלו. מערכות אלה מפותחות, מנוהלות ומתוחזקות על ידי מומחים הבקיאים הן במדעי המחשב והן במדעי הניהול והארגון. בעלי תואר בניהול מערכות מידע נדרשים בתפקידים הקשורים לפיתוח וניהול מערכות המידע כגון: מנתחי מערכות, מנהלי בסיסי נתונים, מנהלי אתרי אינטרנט, מנהלי אבטחת מידע, מנהלי מערכות המידע הארגוניות ועוד. 
 
בראש התוכנית עומד פרופ' פרץ שובל, אחד החוקרים המובילים בארץ בתחום מערכות מידע. לפני הצטרפותו למכללה האקדמית נתניה הוא עמד בראש המחלקה להנדסת מערכות מידע באוניברסיטת בן-גוריון.
 
* המל"ג אישרה את פתיחת התוכנית ללימודי תואר ראשון בניהול מערכות מידע. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
 
2 .   תנאי קבלה   
1.      בגרות מלאה בממוצע 75 ומעלה.
2.      סיום לימודי ההנדסאים בממוצע 80 ומעלה.
מועמדים שציון הבגרות שלהם במתמטיקה נמוך מ- 75 ב- 5 יח"ל או נמוך מ-85 ב- 4 יח"ל יתקבלו על תנאי. לצורך זה, ציון הנדסאות במתמטיקה שקול לבחינת בגרות ב-4 יח"ל.
מועמדים בעלי נתונים נמוכים יותר יזומנו לראיון אישי ובקשתם תידון בוועדת חריגים.
 
 3.   סדרי לימוד
כמפורט בתכנית הלימודים ובמערכת השעות
 
4. פטור מקורסים
לפי דו"ח ועדת ניסים שאושר ע"י המל"ג, ולאחר בדיקת תכנית הלימודים בהתאם למגמות השונות בלימודי  ההנדסאים, המכללה החליטה לפטור את התלמידים  שיתקבלו  ללימודי תואר B.A. בניהול מערכות מידע  בהתאם לטבלה הבאה:
 
 
הנדסאי תעשיה וניהול מגמת משנה: מערכות מידע
הנדסאי תעשיה וניהול
מגמות משנה: שיווק, לוגיסטיקה, מערכות ייצור
הנדסאים מגמת חשמל/ אלקטרוניקה / מכונות
הנדסאי תוכנה
 
אנגלית טרום
אנגלית טרום
אנגלית טרום
אנגלית טרום
סטטיסטיקה א'
סטטיסטיקה א'
 
 
יישומי מחשב א'
יישומי מחשב א'
יישומי מחשב א'
יישומי מחשב א'
יסודות השיווק
יסודות השיווק
 
מערכות הפעלה
יסודות חקר ביצועים
יסודות חקר ביצועים
 
מבוא לרשתות מחשבים
יסודות הניהול
יסודות הניהול
 
קורס בחירה אחד
יסודות החשבונאות
יסודות החשבונאות
 
 
מבוא לכלכלה  מיקרו
מבוא לכלכלה מיקרו
 
 
יסודות מערכות מידע
 
 
 
 
·         הנדסאי מסוג שאינו מופיע בטבלה יזכה בפטור מקורס בחירה אחד.
·         הפטור מקורס חובה מותנה במעבר קורס חופף בציון 70+
·         הפטור מקורס בחירה מותנה בממוצע הנדסאי מצטבר 80+.
·         כל הפטורים הרשומים לעיל יינתנו למועמד שסיים לימודיו בהנדסאים בחמש השנים האחרונות בלבד.
·         הפטורים אינם תקפים ללימודי תואר שני.
 
5.  שכר לימוד
שכר הלימוד להנדסאים הינו מופחת עקב מלגה שהמכללה מעניקה לכל הנדסאי מדופלם.
 
את דמי ההרשמה ניתן לשלם באופנים הבאים: 
 
        1. באמצעות כרטיס אשראי, דרך אתר האינטרנט של המכללה האקדמית נתניה, בכתובת: www.netanya.ac.il
            (במידת הצורך ניתן לקבל סיוע בביצוע התשלום ע"י פניה לצוות מרכז המידע של המכללה בטלפון: 09-8607777 שלוחה 1)
        2. בתשלום מזומן, במדור שכר לימוד במכללה האקדמית נתניה.
 
דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 
פריסת תשלומים כדקלמן:
 
תשע"ט - סה"כ 23,200 ש"ח צמוד למדד בגין חודש מרץ 2018. מקדמה ע"ס 5,060 ש"ח שתשולם כשבועיים לאחר הקבלה ללימודים; היתרה תשולם ב-10 תשלומים משלימים באמצעות הוראת קבע, החל מ- 10/10/2018 עד 10/07/2019 .
 
תש"פ - שכר הלימוד יהיה 85% משכר הלימוד שיופיע בחוברת המידע למועמד תש"פ צמוד למדד בגין חודש מרץ 2019 ושולם ב -12 תשלומים החל מ- 10/08/2019 עד 10/07/2020.
 
תשפ"א - שכר הלימוד יהיה 85% משכר הלימוד שיופיע בחוברת המידע למועמד תשפ"א, צמוד למדד בגין חדש מרץ 2020 וישולם ב-10 תשלומים החל מ- 10/08/2020 עד 10/05/2021.
 
(*) כאמור, שכר הלימוד צמוד למדד. אם מדד המחירים ירד שכר הלימוד לא יופחת מהסכומים הרשומים מעלה בכל מקרה.
 
** יתר הנחיות שכ"ל יהיו במפורט בהרחבה במדריך ההרשמה למועמדים בשנה"ל הרלבנטית.
 
אגרה
 
בנוסף לשכר הלימוד, ישלם התלמיד בתוכנית אגרה שכוללת שירותי רווחה לאגודת הסטודנטים, לכל שנת לימודים.
סכום האגרה הוא בהתאם למפורט בחוברת המידע של אותה שנה. תלמיד שיתקבל ללימודים יתחייב (באמצעות חתימה על גבי טופסי ההרשמה) , למלא אחר כל תקנות המוסד הסדריו ונהליו, ולציית לכל החלטות המוסד במשך כל זמן לימודיו בו. כמו כן יתחייב לשלם שכ"ל ע"פ הוראות שיפרסם המוסד.
 
 
6.   הרשמה
ההרשמה ללימודי ההשלמה  לתואר הראשון B.A. תתבצע כמפורט בידיעון המכללה, על גבי טפסים המיועדים לכך, אליהם יצורפו מסמכים נדרשים מטעם המכללה. מועמד המעוניין להירשם לתכנית נדרש למלא את הטפסים שנמצאים בגב ידיעון המכללה ולשלוח למכללה בצירוף תעודות ואישור תשלום, כמפורט בסעיף  שכ"ל. לחילופין אפשר להירשם גם באמצעות אתר המכללה.
פרטים על תכנית הלימודים בניהול מערכות מידע, כולל רשימות קורסים ורשימות חברי סגל, אפשר למצוא באתר של תכנית הלימודים.
 
 7. מידע/ פגישת יעוץ
למידע נוסף / פגישת יעוץ, ניתן ליצור קשר עם מרכז המידע של המכללה בטלפון 1-800-225-771 שלוחה 1 או *2443 שלוחה 1.
על מנת שתקבל/י שירות וייעוץ אופטימלי בפנייתך למכללה, אנא ציינ/י שהנך מעוניינ/ת ללמוד בתוכנית השלמת הנדסאים לתואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע.

 

��� ����   ������