מכינות +30

אוכלוסיית היעד: בני 30 ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודי התואר הראשון במכללה, ואינם עומדים בתנאי הקבלה (העדר בגרות, ממוצע בגרות נמוך וכו').
 
מטרות המכינה:
·           פתיחת שערי המכללה לבני +30
·         קבלת גליון ציונים המחליף את תעודת הבגרות ומאפשר רישום לכל חוגי התואר הראשון במכללה האקדמית נתניה
·         הקניית כלים להתמודדות עם לימודים אקדמיים ולחזרה לספסל הלימודים
 
משך המכינה ושעות הלימוד: כחודשיים בשעות אחה"צ והערב ובימי ו' בשעות הבוקר
 
דרישות המכינה: סיום כל אחד מקורסי המכינה בציון 70 לפחות
 
מקצועות הלימוד: אוריינות אקדמית
                              אנגלית
                              מדע וטכנולוגיה
                              מורשת ישראל
                              מתמטיקה
 
במה להצטייד לקראת הרישום?
טופס הרשמה מלא וחתום
דף קורות חיים מעודכן
צילום ת.ז.
צילום תעודת שחרור מצה"ל/פטור/שירות לאומי
דמי רישום
 
הבהרות:
1.       הקורסים הנלמדים במסגרת מכינת 30+ אינם קורסים אקדמיים, לפיכך אינם מקנים נקודות זכות/ פטור בתואר.
2.       הנרשמים לביה"ס למדעי המחשב יידרשו ללמוד קורס מתמטיקה בהיקף של 120 שעות בנוסף ללימודיהם במכינה (כפי שייקבע על ידי מזכירות ביה"ס.)
 
 
טלפון לרישום ולפרטים נוספים: 1-800-225-771  (שלוחה 5), 2443*
��� ����   ������