תנאי קבלה וסדרי לימוד

 
 
בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או תואר ראשון שווה ערך ממוסדות אקדמיים מוכרים בחו"ל, בממוצע ציונים משוקלל של 80 לפחות, יוכלו להגיש מועמדות להתקבל לתכנית תוך הצגת קורות החיים שלהם*.
 
לימודי השלמה
סטודנטים ללא רקע מתאים ללימודי נדל"ן, או בעלי רקע חלקי, יידרשו לעמוד בקורסי השלמה ע"פ הנחיית וועדת הקבלה ללימודים.
לימודי ההשלמה כוללים את הקורסים: כלכלה מיקרו, כלכלה מקרו, סטטיסטיקה, מתמטיקה.
לימודי ההשלמה אינם נכללים במניין השעות לתואר ואינם מקנים נקודות זכות. תלמידי קורסי ההשלמה נדרשים לסיים כל אחד מן הקורסים בציון 70 לפחות וזאת כתנאי קבלה ללימודי תואר שני בנדל"ן.
 
מסגרת הלימודים
התכנית מתקיימת במסגרת נוחה המאפשרת לשלב בין לימודים ועבודה.
הלימודים ייתפרסו על פני  4 סמסטרים (לא כולל קורסי השלמה) ויתקיימו בעיקר בשעות הערב ובימי שישי. 
 
* ועדת הקבלה תביא בחשבון נתוני רקע מקצועי קודם של מועמדים בעלי ניסיון בתחום.
 
 
סדרי הרשמה
מרכז מידע ויעוץ למועדים חדשים: 1-800-225-771 (שלוחה 1) וכן 2443* באינטרנט: www.netanya.ac.il.
ניתן להירשם דרך אתר האינטרנט בכתובת – rishum@netanya.ac.il וכן במשרדי הייעוץ במכללה האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה 4223587.
 
הערות כלליות
* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובסגל ההוראה.

��� ����   ������