תוכנית הלימודים

שנה א' - סמסטר א':
 
שם הקורס
סה"כ שעות 
נקודות זיכוי
מקרקעי ישראל
2
2
מימון עסקאות נדל"ן
2
2
תכנון ובניה
2
2
הערכות שווי כלכליות לפרויקטים
2
2
היבטים חוזיים של עסקאות במקרקעין
2
2
 
 
שנה א' - סמסטר ב':
 
שם הקורס
סה"כ שעות 
נקודות זיכוי
כלכלה עירונית
2
2
ניתוח דוחות כספיים של חברות נדל"ן
2
2
התפתחות עירונית
2
2
סדנה מעשית בשיווק נדל"ן
2
0
קורס בחירה
2
2
 
 
שנה ב' – סמסטר א':
 
שם הקורס
סה"כ שעות 
נקודות זיכוי
מיסוי נדל"ן
2
2
ניתוח השקעות נדל"ן 
2
2
סמינריון
4
4
סדנה בGIS מערכות מידע גאוגרפיות
2
0
קורס בחירה
2
2
 
 
שנה ב' - סמסטר ב':
 
שם הקורס
סה"כ שעות 
נקודות זיכוי
הפקעות, פגיעה במקרקעין
3
3
פרוייקט גמר
4
4
סדנה מעשית בהגשת מכרזים לפרוייקטי תשתית
2
0
2 קורסי בחירה
2 כ"א
4
 
 
קורסי בחירה:
 
שם הקורס
סה"כ שעות 
נקודות זיכוי
בנייה ירוקה, קיימות ורגולציה
2
2
דיני מכרזים
2
2
ניהול נדל"ן
2
2
עסקאות מורכבות במקרקעין
2
2
עסקאות נדל"ן בינלאומיות
2
2
עקרונות המיסוי בעסקאות נדל"ן בינלאומיות
2
2
��� ����   ������