עורך תוכן

 

Real Estate

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Banking and Finance

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Business Administration

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Behavioral Sciences

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Communications

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Info. Sys. Management

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Health Sys. Managment

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Computer Sciences

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Insurance

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Law

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Pre-Academic

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות

Netanya Academic College

מסלול פרקטי ומעודכן לצרכי המשק תוכניות לימוד גמישות המותאמות