חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

חיים אלמה

שם:חיים אלמה
תפקיד:אחזקה
מחלקה:תפעול ורכש
טלפון:098607724

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר