חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מדור שכר לימוד

שם:מדור שכר לימוד
תפקיד:כללי
מחלקה:מדור שכ"ל
טלפון:09-8607822
דוא"ל:sl@netanya.ac.il

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר