חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מדור שכר לימוד

שם:מדור שכר לימוד
תפקיד:כללי
מחלקה:מדור שכ"ל
טלפון:09-8607822
דוא"ל:[email protected]

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר