חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

אירועים חיצוניים

הרצאות בארץ ובחו"ל, קשרים ושיתופי פעולה