בית הספר לניהול מערכות בריאות

במה אתם מתעניינים?

ניהול מערכות בריאות

בית הספר לניהול מערכות בריאות הוקם על מנת להצעיד את מערכת הבריאות בישראל קדימה. מערכת הבריאות בישראל הינה מהמתקדמות בעולם המערבי ובעלת הישגים הראויים לציון, אך מתמודדת עם אתגרים רבים. בשנים האחרונות, חלים במערכת הבריאות שינויים ומשברים, הנובעים מן הצורך להבטיח שירותי בריאות יעילים וברי השגה לציבור, בתנאי תקצוב וכלכלה בעייתיים בארץ ובעולם. על מנת לעמוד באתגרים אלו, בשינויים ובהתפתחויות המשמעותיות שחלו בשנים האחרונות בארץ ובעולם בתחום הבריאות, נוצר צורך בהכשרת מנהלים בעלי ידע רב שיאפשר להשתלבתואר בניהול מערכות בריאות ולהתקדם במגוון תפקידים במרפאות ציבוריות ופרטיות, בתי חולים, משרד הבריאות, קופות החולים וארגונים אחרים העוסקים בתחום הבריאות.

המוסדות הרפואיים וארגוני הבריאות בישראל משוועים כיום לבעלי מקצוע בכל התחומים המשיקים לתחום הבריאות, עם הכשרה אקדמית בניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור.

 

הכשרת עתודה בתחום ניהול מערכות בריאות תהווה עידוד וחיזוק של המנהל בכל המקצועות בבתי החולים, קופות החולים והמוסדות הרפואיים בארץ.

הקניית ידע בארגון וניהול שרותי בריאות

שיפור הידע והמיומנות במגוון הנושאים בהם עוסקים מנהלים בשירותי בריאות ציבוריים ופרטיים, מעלים את הצורך בהגדלת האפשרויות לתוכניות אקדמיות. מדובר בהקניית ידע בארגון וניהול שרותי בריאות – בתי חולים, מחוזות, מרפאות, יחידות ומכונים. ניהול מערכות גריאטריות, יסודות הכלכלה, כלכלת בריאות, מדיניות בריאות, אפידמיולוגיה, היבטים משפטיים אתיים וחוקים, נושאי קידום בריאות ורפואה מונעת – הם הנושאים בהם החברה המתוקנת בכל מדינה מערבית מתקדמת משקיעה רבות על מנת לחסוך לטווח הארוך. ניהול יעיל של מערכת הבריאות ישפיע לטובה על בריאות החברה וישפר את השירות לאזרח.

התואר הראשון בבית ספר לניהול מערכות בריאות מיועד להכשרת עתודת מנהלים שיוכלו לתרום לשיפור השירות, הארגון והניהול בשירותי הבריאות בישראל. לימודי מערכות בריאות מכוונים לענות על הצרכים והדרישה של מערכת הבריאות להכשרת כח אדם מקצועי, ניהולי ואיכותי באמצעות שיפור הידע והמיומנויות במגוון הנושאים.

מטרות תכנית המוסמך לתואר שני בבית הספר לניהול מערכות בריאות הן הקניית ידע, יכולות ומיומנויות בנושאי בריאות הציבור, כלכלת בריאות, ארגון שירותים רפואיים, קבלת החלטות ברפואה, תכנון וניהול הרפואה בבתי חולים ובקהילה, היבטים משפטיים ואתיים בבריאות ועוד. 

בוגרי תואר שני יכלו לעסוק בפתרון בעיות בנושאי מדיניות, ארגון וניהול מערכות בריאות

בוגרי בית ספר לניהול מערכות בריאות יוכלו להשתלב במערכת הבריאות ולאייש תפקידים בעמדות ניהול במחלקות ויחידות שונות, מרפאות ומכונים, מוסדות גריאטריים, יחידות פרא–רפואיות, משאבי אנוש, קליניקות ומרפאות קהילתיות. בוגרי התואר השני יהיו בעלי ידע מתקדם בתאוריות, במיומנויות, בטכניקות ובכלים שיאפשרו להם לעסוק בפתרון בעיות בנושאי מדיניות, ארגון וניהול מערכות בריאות החל ממרפאה בודדת וכלה בבית חולים.

בראש בית ספר לניהול מערכות בריאות עומד פרופ’ יעקב הרט, דיקן, מומחה במנהל רפואי, כיהן כראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת באוניברסיטת תל אביב, כמנהל רפואי של מחוז פתח תקווה, מנהל בתי החולים "השרון" ו"לוינשטין", יו"ר איגוד מנהלי בתי חולים וכיום נשיא איגוד מנהלי בתי חולים.

שאלות נפוצות

מערכת הבריאות בישראל היא מהמתקדמות בעולם המערבי ובעלת הישגים הראויים לציון, אך מתמודדת עם אתגרים רבים. 

על מנת לעמוד באתגרים אלו, בשינויים ובהתפתחויות המשמעותיות שחלו בשנים האחרונות בארץ ובעולם כולו בתחום הבריאות, נוצר צורך בהכשרת סטודנטים בעלי ידע רב תחומי אשר יאפשר להשתלב ולהתקדם במגוון תפקידים במרפאות ציבוריות ופרטיות, בתי חולים, משרד הבריאות, קופות החולים וארגונים אחרים העוסקים בתחום הבריאות. 

לימודי ניהול מערכות בריאות באקדמית נתניה מיועדים להכשיר עתודה של מנהלים שיוכלו לתרום לשיפור השירות, הארגון והניהול בשירותי הבריאות בישראל. תכנית הלימודים לתואר ראשון מציעה הכשרה אקדמית לעובדים בהווה ובעתיד בתחום הבריאות, אשר תאפשר להם לרכוש את הידע המתאים להתקדם בתחומי העיסוק שלהם בתוך המערכת ובתחומים משיקים אחרים. תכנית הלימודים משלבת מגוון נושאים תיאורטיים מתחומי הידע בניהול בשילוב עם לימוד נושאים מתחומי הידע הייחודיים לשירותי הבריאות בישראל.

במכללה האקדמית נתניה רשאים להירשם מועמדים העומדים באחד מהתנאים הבאים, וזאת בכפוף לחתך הציונים המינימלי של המוסד ולדרישות הקבלה כמפורט להלן: 

• וועדות הקבלה רשאיות לקבל לתוכניות הלימודים, מטעמים ראויים ובמקרים חריגים עד 10% (סיבות אפשריות לקבלה חריגה מופיעים בסוף המסמך), גם תלמידים שממוצע הציונים שלהם נמוך מהדרישה הבסיסית המפורטת בעמוד זה. הדיון בבקשות אלו יעשה למול ועדת חריגים. 

• בעלי תעודת בגרות מלאה של משרד החינוך והתרבות בממוצע משוקלל של 80 לפחות. המוסד אינו מתחייב להמתין לשיפור בגרויות. לא יתקבלו אישורי ציונים שהופקו על-ידי בית-הספר. 

• בעלי תעודה שוות ערך מחו"ל ממוסדות מוכרים, השקולות לתעודת בגרות/תואר אקדמי. את התעודות יש לתרגם אצל מתורגמן מוסמך באישור נוטריוני, ולצרף אישור שקילות ממשרד החינוך. 

• בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

•בעלי תעודת מכינה ייעודית סמסטריאלית/שנתית של המכללה האקדמית נתניה.

 • בעלי תעודת מכינה ממוסד אקדמי אחר (נתון לשיקול דעת ועדת הקבלה). 

• נרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות או אינו עומד בממוצע הנדרש, אשר סיים בהצלחה מכינת 30+. משך זמן הלימודים, עלויות ודרישות מפורטים בעמוד המכינה ובשלב הייעוץ. 

תנאי קבלה לתואר שני: התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון (בוגר) ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה או ממוסד בעל רמה שוות ערך מחו“ל בממוצע ציונים 80 לפחות בלימודי תואר ראשון.

ועדת קבלה תביא בחשבון נתוני רקע מקצועי קודם בתחומי הבריאות של המועמדים. מקרים חריגים ידונו בוועדת חריגים, במקרים אלה תתכן קבלה ללימודים על תנאי. סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה יצטרכו לסיים חמישה קורסי ההשלמה משלימה בציון 70 לפחות, כתנאי לקבלה ללימודי התואר השני. 

ארבעת קורסי ההכנה המשלימה הם: 

מושגי יסוד בכלכלה (מיקרו ומקרו), יסודות המימון למערכות בריאות, יסודות הניהול, סטטיסטיקה בסיסית ומבוא לפסיכולוגיה. ועדת הקבלה תשקול נתונים רלוונטיים נוספים ביחס לכלל המועמדים: ציונים נאותים בקורסים רלוונטיים, כגון: אנגלית, מתמטיקה, מדעי בריאות, מבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו), המלצות וניסיון רלוונטי.

המוסדות הרפואיים היום מעוניינים יותר ויותר בבעלי מקצוע בכל התחומים עם הכשרה אקדמית בניהול מערכות בריאות ובבריאות הציבור. 

הכשרת עתודה מהסוג המדובר, תהווה עידוד וחיזוק למנהל הרפואי, במוסדות הרפואה השונים ברחבי הארץ. 

התואר מפתח מיומנות ומקצועיות בתחומי ניהול במערכות הבריאות, כגון: ניהול בתי חולים, ניהול מחלקות ויחידות, ניהול מרפאות ומכונים, ניהול מוסדות גריאטריים, ניהול יחידות פרא-רפואיות, ניהול משאבי אנוש, פסיכולוגיה חברתית בניהול מערכות בריאות וניהול הרפואה בקהילה.

בתואר הראשון התכנית מורכבת משילוב של קורסים מתחום מדעי הניהול, כלכלה ומערכות בריאות. ייעודו של התואר הראשון בניהול מערכות בריאות באקדמית נתניה הינו להקנות לבוגרים ידע, מיומנויות וכלים ניהוליים ברמה הגבוהה והאיכותית ביותר, וכן לחשוף את הסטודנטים להתפתחויות העדכניות והמשמעותיות בשירותי הבריאות בארץ ובעולם ובכך לספק להם ידע אשר יעזור להם לפעול טוב יותר כמנהלים במערכת הבריאות ולשפר את תחום הניהול והשירות במוסדות הבריאות השונים הפועלים במדינת ישראל. 

הסטודנטים יעמיקו בלימודי מנהל, כלכלה וכלכלת בריאות, מערכות מידע, שיווק ושירות, ניהול רפואי, משפט ואתיקה, מדיניות ציבורית, איכות בשירותי בריאות וניהול מערכות שונות בתוך מערכת הבריאות( כמו ניהול מרפאות, ניהול בתי”ח ועוד).

בבואך ללמוד ניהול מערכות בריאות עליך לבדוק היבטים רבים בהם סגל המרצים המלמד את התואר, תוכנית הלימודים, דיקן בית הספר ומידת נסיונו במערכות הבריאות, יכולת השילוב בין העבודה ולימודים, הכשרה מעשית ועוד. 

באקדמית נתניה נבנתה תוכנית התואמת את דרישות השוק ובמסגרתה יעמיקו הסטודנטים בלימודי מנהל, התנהגות ארגונית במערכת הבריאות, כלכלה וכלכלת בריאות, מערכות מידע, שיווק ושירות, ניהול רפואי, משפט ואתיקה, מדיניות ציבורית, איכות בשירותי בריאות וניהול מערכות שונות בתוך מערכת הבריאות (כמו ניהול מרפאות, ניהול בתיה"ח וכדומה). 

בבית הספר לניהול מערכות בריאות נהנים הסטודנטים ממיטב המרצים הבכירים מתחום מערכות הבריאות: מומחים במנהל רפואי ובבריאות הציבור, בכירים בקופות חולים ובבתי חולים – מנהלי בתי חולים, מנהלי מחוזות, סמנכ"לי קופות ובכירים במשרד הבריאות. 

בזכות שילוב מנצח בין סגל הוראה מהשורה הראשונה, ניסיון אקדמי עשיר, יחס אישי, ראיית שטח מעמיקה וסביבת לימודים מתקדמת, באקדמית נתניה תצברו ניסיון מעשי כבר במהלך התואר, ניסיון שיעניק לכם יתרון משמעותי בהמשך דרככם וייפתח לכם דלתות בעתיד, עם סיום לימודי התואר.

לניהול מערכת בריאות גדולה ומרכבת נדרשות מיומנויות רבות והכשרה ממושכת המקנה לרוכשיה הבנה מעמיקה של תחום הבריאות בישראל. 

כדי לקבל את הכלים הנדרשים לשם כך, יצרה האקדמית נתניה תוכנית לימודים לתואר שני בניהול מערכות בריאות. 

התכנית מתאימה לרופאים ואחיות בדרגי ניהול שונים ולממשיכים מתואר ראשון במקצועות הפרא-רפואיים, טכנאי רנטגן, אנשי לוגיסטיקה ומנהל, ולאלה המעוניינים להרחיב את שירותם והשכלתם גם בתחום הפרט, גם בתחום הקהילה וגם בתחום מערכות בריאות גדולות.

תכנית הלימודים מותאמת למציאות הנדרשת ונבחנה על ידי מנהלים בכירים במערכות הבריאות.

מטרות התוכנית לתואר בניהול מערכות בריאות הן: הקניית ידע, יכולות ומיומנויות בארגון וניהול שירותי בריאות, כלכלת בריאות, ארגון שירותים רפואיים,קבלת החלטות ברפואה, מדיניות בריאות וחוקי בריאות, יכולת תכנון וניהול הרפואה בבתי חולים ובקהילה במערכות בריאות בארץ ובעולם ועוד. 

השאיפה היא שהסטודנטים ידעו לאבחן ולזהות את כל הדרוש לניהול יעיל של היחידה, המחלקה, בית החולים והמרפאה. 

להכיר את מערכת הבריאות בישראל, לשלוט במושגים ותיאוריות בתחומים השונים של ניהול מערכות בריאות ולדעת ליישמם תוך שייחשפו לרפורמות שהיו בשנים האחרונות במערכות הבריאות בעולם. בוגרי התוכנית יהיו בעלי ידע מתקדם בתאוריות, במיומנויות, בטכניקות ובכלים שיאפשרו להם לעסוק בפתרון בעיות בנושאי מדיניות, ארגון וניהול מערכות בריאות החל ממרפאה בודדת וכלה בבית חולים.

בשנים האחרונות, המשברים במערכת הבריאות, ההתייקרות המתמדת של שרותי הבריאות והטיפול הרפואי, השינויים העוברים על מערכת הבריאות מול הצורך להבטיח שירותי בריאות יעילים וברי השגה לציבור בתנאי תקצוב וכלכלה בעייתיים בארץ ובעולם, מחייבים הכשרת כח אדם ניהולי, מקצועי ואיכותי. 

כדי לסייע ולקדם את ההכשרה והטמעת הכלים הנדרשים לציבור הרחב, ייסדה המכללה האקדמית נתניה את בית הספר לניהול מערכות בריאות ובו הוסמכו ומוסמכים מאות סטודנטים לתארים ראשונים ושניים.

שיפור הידע והמיומנות במגוון הנושאים בהם עוסקים מנהלים בשירותי בריאות ציבוריים ופרטיים, מעלים את הצורך בהגדלת האפשרויות לתוכניות אקדמיות בניהול מערכות בריאות ולפיכך מובילה המכללה האקדמית נתניה את תחום הלימודים וההכשרה הנדרשת בניהול מערכות בריאות. 

עם השקת מסלולי הלימוד באקדמית נתניה לא מדובר עוד רק בהקניית ידע בסיסי בארגון וניהול שרותי בריאות – בתי חולים, מחוזות, מרפאות, יחידות ומכונים. אלא בהתסכלות רחבה ומעמיקה גם של ניהול מערכות גריאטריות, יסודות הכלכלה, כלכלת בריאות, מדיניות בריאות, אפידמיולוגיה, היבטים משפטיים אתיים וחוקים, נושאי קידום בריאות ורפואה מונעת – בהם הנושאים האקוטיים הבוערים בחברה מתוקנת בכל מדינה מערבית מתקדמת שמשקיעה בציבור על מנת לחסוך לטווח הארוך מתוך הבנה כי ניהול יעיל של מערכת הבריאות ישפיע לטובה על בריאות החברה וישפר את השירות לאזרח.

לצפייה בסרטון

יועצי הרישום שלנו עומדים לרשותכם לשאלות ולפרטים נוספים. לשיחת ייעוץ חינם צרו קשר ונציג יחזור אליכם בהקדם:

למה דווקא בבית הספר לניהול מערכות בריאות במכללה האקדמית נתניה?

תוכנית ניהולית ייחודית
מלגות

סגל מרצים בעל מוניטין
מערכת שעות נוחה

מידע שימושי

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה