חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

בעלי תפקידים

נשיא

פרופ' יעקב הרט - נשיא האקדמית נתניה דיקן ניהול מערכות בריאות

פרופ' יעקב הרט

נשיא המכללה האקדמית נתניה

משנה לנשיא ורקטור

משה גלברד

פרופ' משה גלברד

משנה לנשיא ורקטור המכללה האקדמית נתניה

מנכ״ל

.M.Sc מיכאל דוידוביץ

מנכ"ל המכללה האקדמית נתניה

דיקנים

פרופ' בן ציון זילברפרב

פרופ' בן ציון זילברפרב

דיקן בית הספר למינהל עסקים 

פרופ' הדרה בר מור

 דיקנית בית הספר למשפטים

David Leiser The Center for Pension, Insurance and Financial Literacy

פרופ׳ דויד לייזר

 דיקן בית הספר למדעי ההתנהגות

פרופ' אהרון נמדר בית הספר לנדל"ן

פרופ׳ אהרון נמדר

דיקן בית הספר לנדל״ן

פרופ' עמוס ישראלי בית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה

פרופ' עמוס ישראלי

 דיקן בית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה

פרופ' זיו רייך 2

פרופ' זיו רייך, רו"ח

דיקן בית הספר לביטוח

פרופ' בן ציון זילברפרב

פרופ' בן ציון זילברפרב

דיקן ומייסד בית הספר לבנקאות ושוק ההון