חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

לוח זמנים אקדמי​ – שנת הלימודים הנוכחית

  • ראשי
  • לוח זמנים אקדמי​ – שנת הלימודים הנוכחית

לוח תשפ"ג

שנהמועדתאריך עבריתאריך לועזי
תשפ"גתחילת שנה"ל תשפ"ג, סמסטר א'[1]יום ד', ח' בחשוון2.11.22
חופשת חנוכהיום ב', כ"ה בכסלו19.12.22
סיום סמסטר א'- יום לימודים אחרוןיום ג', ט' בשבט31.1.23
תחילת סמסטר ב' [2] יום ד', ח' באדר1.3.23
חופשת פורים

מיום ב', י"ג באדר

ועד יום ד', ט"ו באדר

6.3.23-8.3.23
יום לימודים אחרון לפני חופשת פסחיום ב', י"ב בניסן3.4.23
יום לימודים ראשון לאחר חופשת פסחיום ה', כ"ב בניסן13.4.23
יום הזיכרון לשואה ולגבורהיום ה', כ"ז בניסן18.4.23
יום הזיכרון ויום העצמאות

מיום ג', ד' באייר

ויום ד', ה' באייר

25.4.23-26.4.23
חופשת חג שבועות

מיום ה', ה' בסיון

ועד יום א', ח' בסיון

25.5.23-28.5.23

יום אחרון לסיסמטר ב'

(בנוסף, יינתנו שיעורי השלמה פרונטליים או דיגיטליים בהתאם לקורס)

יום ד', כ"ה בסיון14.6.23
תחילת סמסטר קיץ[3]יום א', ה' באב23.7.23
תשעה באביום ה', ט' באב27.7.23
   
   
תשפ"דחופשת ראש השנה

מיום ו', כ"ט באלול תשפ"ג

ועד יום א', ב' בתשרי תשפ"ד

15.9.23-17.9.23
יום אחרון לסמסטר קיץיום ו', ז' בתשרי22.9.23
   
          תחילת שנה"ל תשפ"ד, סמסטר א', 22.10.2023

[1] תחילת סמסטר א' – בחלק מבתי הספר יתקיימו ימי היכרות והתמצאות לתלמידי שנה א' בשבוע שלפני תחילת שנה או בשבוע שלפניו. הודעה תצא מהמזכירות.

[2] סמסטר ב' –

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה הלימודים יסתיימו בשעה 18:00.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 10:00-11:00. בשעה זו לא יתקיימו לימודים.

בערב יום הזכרון לחללי צה"ל תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 11:00-12:00. בשעה זו לא יתקיימו לימודים ויסתיימו הלימודים בשעה 18:00.

[3] סמסטר קיץ – יהיה בתוך טווח התאריכים שצוינו לעיל, אך משכו משתנה בהתאם למסלול הלימודים. ייתכנו בחינות גם במהלך סמסטר קיץ.

בערב תשעה באב יסתיימו הלימודים בשעה 16:00.

*בכל סמסטר יינתנו שיעורי השלמה פרונטליים או מקוונים במידת הצורך.