header_stamp
netanya_mobile_navlogo

מכינה קדם אקדמית

מכינה קדם אקדמית

המכינה הקדם אקדמית של האקדמית נתניה מהוות מסגרת לימודים הפועלת בזיקה ובתיאום עם המסלול לתואר ראשון ומהווה את קרש הקפיצה ללימודים אקדמיים בכך שהיא מאפשרת להגיע לתנאי הסף הנדרשים בפקולטות השונות. המסלולים למכינה הקדם אקדמית הוקמו על-ידי המכללה מתוך הכרה בחשיבות החברתית של הרחבת בסיס ההשכלה הגבוהה בישראל.

בניגוד לעבר הלא רחוק בו אחת מדרישות הסף לכניסה ללימודים אקדמיים הייתה תעודת בגרות גורם שסגר עבור שכבות נרחבות באוכלוסייה את האפשרות להשתלב במקצועות אשר דרשו השכלה אקדמית, כיום המצב שונה. הנסיקה בתחום האקדמיה בישראל, אשר חלה בעשורים האחרונים, יחד עם פתיחת מסגרות לימוד מגוונות בנוסף להתפתחות הכללית בתעשיות השונות והשינויים מרחיקי הלכת בטכנולוגיה, הביאו לשינוי בתפיסה האקדמית .

המכינה הקדם אקדמית נועדה לאפשר לסטודנטים המגיעים מרקעים מגוונים, השונים זה מזה בתנאי הפתיחה שלהם לעבור מסלול מסודר המכשיר אותם לקבלה ללימודים גבוהים. בנוסף המסלול מאפשר זמן הסתגלות והכנה למסגרת הלימודים האקדמיים. מכינה קדם אקדמית הוקמה מתוך ההבנה כי לימודים אקדמיים הם כרטיס כניסה לסביבת עבודה מקצועית ומתקדמת, להבניית אופק תעסוקתי ולכינונה של חברה יצרנית אפקטיבית.

 ייחודה של המכינה הקדם אקדמית הוא שאיננה מעניקה תעודת בגרות אלא תעודת סיום מכינה, אשר מאפשרת קבלה למסלולי הלימוד השונים לתואר ראשון באקדמית נתניה. באקדמית נתניה רואים בתלמידי המכינות עתודה חשובה של בעלי המקצועות האקדמיים בישראל. המכינה הקדם אקדמית פועלת בחסות המועצה להשכלה גבוהה ובשיתוף הקרן לקליטת חיילים משוחררים.

 

מטרות המכינה הקדם אקדמית:

 1. מתן הזדמנות להשכלה גבוהה לאוכלוסייה ראויה לקידום.
 2. גשר לאקדמיה-שיפור או השלמת הישגיו הלימודיים של התלמיד.
 3. הענקת חווית למידה חיובית.
 4. מתן כלים ואסטרטגיות ללמידה יעילה.
 5. היכרות מקדימה עם העולם האקדמי.

 

מה מקבל תלמיד מכינה קדם אקדמית ?

 1. אפשרות למלגת לימודים ממשרד הביטחון. 
 2. מלגת לימודים ע"ס 2500 ש"ח ללימודים. בתואר.  לתלמידי מדעי המחשב הטבת שכ"ל נוספת במהלך התואר-פרטים במשרד המכינה.
 3. מעונות חדשים ומאובזרים בצמידות לקמפוס המכללה (בתשלום נוסף).
 4. יחס חם ואישי מצוות מרצים מנוסה ובעל וותק
 5. מערך ייעוץ תומך ומלווה
 6. היכרות עם מרצים מהאקדמיה
 7. פטור ממגוון קורסים במהלך התואר ללומדים בנתיב הייעודי.
 8. שימוש בכל שירותי הקמפוס: מחשוב, ספריות וכו' וקרבה לתחנת הרכבת. 

 

למי מתאימה מכינה קדם אקדמית?

 1. לבעלי זכאות לבגרות – מכינה ייעודית סמסטריאלית
 2. לבעלי בגרות חלקית – מכינה ייעודית שנתית
 3. לבני 30 ומעלה שאינם עומדים בתנאי הקבלה בשל העדר בגרות או ממוצע בגרות נמוך – מכינת 30+

 

במה אתם מתעניינים?

///Copy the tag below and paste it in between the tags of every page of your website. You only need to install the global site tag once per account, even if you are tracking multiple actions. ///Copy the snippet below and paste it in between the tags of the page(s) you'd like to track, right after the global site tag