חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

קליניקות משפטיות

המכללה האקדמית נתניה שמה דגש על תרומה לקהילה ועל לימוד מעשי של סטודנטים למשפטים בצד הלימוד האקדמי. השתתפות בקליניקות משלבת את שני הדברים. הסטודנטים חווים התנסות מעשית המקנה להם ניסיון ומיומנות תוך כדי סיוע לאוכלוסיות הנזקקות לכך. במכללה האקדמית נתניה מתקיימות קליניקות הדורשות מהסטודנטים לקיים פעילות מעשית מחוץ לכתליי המכללה בנוסף לשיעורים האקדמיים, וכן סדנאות ללימוד גישור המקנות תעודת מגשר למסיימים אותן בהצלחה.

כל סטודנט ראשי להשתתף במהלך לימודיו בקליניקה מעשית אחת (למעט במקרים חריגים ועל פי אישור מראש), ובנוסף בסדנת גישור. ההשתפות בקליניקות ובסדנת הגישור תלויה בעמידה בתנאי הקבלה, ההחלטה על הקבלה נתונה למנחים ואינה ניתנת לערעור. יש לקחת בחשבון כי מספר המקומות מוגבל. הקליניקות המעשיות מתמשכות בדרך כלל על פני שנת לימודים מלאה – בהתאם למפורט בהמשך ביחס לכל אחת מהקליניקות, ואילו הסדנאות לגישור הינן סמסטריאליות. כאמור, כל סטודנט יוכל להשתתף בקליניקה אחת בלבד במהלך שנת הלימודים, אולם, מאחר וקבלתו אינה מובטחת, ניתן להירשם למספר קליניקות על פי דירוג סדר עדיפויות, כך שאי קבלה לקליניקה בעדיפות הראשונה תאפשר שקילת מועמדותו של הסטודנט לקליניקות אחרות שבחר בהן יוותרו מקומות פנויים. סטודנט שיתקבל לקליניקה או לסדנת גישור ויחתום על התחייבות להשתתף בה – לא יוכל לפרוש ממנה ויחויב להשתתף בה תוך מילוי כל חובותיו על הצד הטוב ביותר. פתיחת כל אחת מהקליניקות מותנית ברישום של מספר משתתפים מספק.

השיעורים בקליניקות השונות מתקיימים ככלל בימי רביעי.

יש לשים לב לתנאי הקבלה בכל קליניקה ולוודא עמידה בתנאים אלה

ניתן לקבל ייעוץ בנוגע לרישום לקליניקות באמצעות פנייה בדוא"ל:

[email protected]

רשימת הקליניקות