חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

קליניקה לליווי סניגורים

  • ראשי
  • קליניקה לליווי סניגורים

קליניקה לליווי סניגורים

הקליניקה לליווי סניגורים הינה תוצר של שתוף פעולה בין האקדמית נתניה לבין הסניגוריה הציבורית. הסניגוריה הציבורית מייצגת נאשמים שידם אינה משגת לשכור את שירותיו של עורך דין פרטי. במסגרת הקליניקה יתלוו הסטודנטים לעורכי הדין המייצגים מטעם הסניגוריה הציבורית, שצברו מומחיות בייצוג נאשמים. הסטודנטים יחשפו להליכים המתקיימים בבית המשפט ומחוצה לו. כך למשל יחשפו הסטודנטים להליכי החקירה עוד טרם הגשת כתב האישום, לדיונים בערכאות המשפטיות השונות – החל מדיון מעצר לצרכי חקירה בבית משפט שלום, דרך דיונים בתיקי מעצר עד תום ההליכים, וכלה בערכאות הערעור בבתי המשפט המחוזי והעליון. הסטודנטים יערכו ביקור בבית כלא ובמחלקה סגורה בבית החולים גהה. בנוסף לסיוע המשפטי המעשי יתקיים שיעור, אשר יעסוק בסוגיות מיוחדות המתעוררות במהלך ניהול הגנתם של נאשמים ועצורים. הדיון יתמקד בעבודתו של הסניגור, תוך בחינת השיקולים הנוגעים לזכויות נאשמים ועצורים ולדילמות אתיות של הסניגור. מנחות הקליניקה הן עו"ד מיכל עורקבי ועו"ד שרון קופפר לוי. השתתפות בקליניקה מקנה 6 נקודות זכות. הפעילות בקליניקה מתבצעת באזור המרכז בלבד.

 

הדרישות העיקריות בקליניקה

נוכחות חובה בשיעורים, פעילות של 6 שעות בשבוע אצל הסניגור, הצגת רפרט בכיתה ומילוי מטלות במהלך השנה.

 

תנאי קבלה

הקליניקה מיועדת לסטודנטים העולים לשנה ג', הקבלה מותנית בהתאמה שתתברר מטפסי הרישום וראיון אישי שייערך למועמדים.

 

pic1