חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

קליניקה – משפט ושיפוט הלכה למעשה

  • ראשי
  • קליניקה – משפט ושיפוט הלכה למעשה

משפט ושיפוט הלכה למעשה

הקליניקה "משפט ושיפוט הלכה למעשה" מתקיימת בשיתוף פעולה עם בית הספר למשפטים של המכללה למנהל. הקליניקה מאפשרת לסטודנטים הצצה נדירה לבית המשפט והתוודעות למלאכת השיפוט. במהלך שנת הלימודים יוצמדו הסטודנטים למשך 

שנת לימודים שלמה, לשופטים בבתי המשפט השונים המשתתפים בפרוייקט (באזור המרכז בלבד), ויסייעו בעבודה המשפטית השוטפת שעל סדר יומו של השופט. 
מטרת הקליניקה היא לחשוף את הסטודנטים המשתתפים בה לדרך יישומן של תאוריות משפטיות שהם לומדים באקדמיה על ההליך המשפטי הלכה למעשה, לאפשר להם להעמיק ולהרחיב בתחומי הנושאים המשפטיים שבהם הם מוצאים עניין מיוחד ולקרב אותם להיבטים המיוחדים בעבודתו השוטפת של בית המשפט.
עבודתם המעשית של הסטודנטים כוללת כתיבת חוות דעת, סיכום חומר משפטי, חיפוש מקורות משפטיים, סיכום עדויות, סיכום מוצגים וכיוצא באלה. השתתפות בקליניקה מקנה 6 נקודות זכות. מנחי הקליניקה הינם ד״ר בעז סגל וד״ר אלעד שילד.

pic1