חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

קליניקה לסיוע משפטי

קליניקה לסיוע משפטי

הקליניקה לסיוע משפטי הוקמה על מנת לתת סיוע טרום משפטי במרכזים קהילתיים ובתחנות שירות לאזרח ברחבי הארץ. הייעוץ ניתן במגוון תחומים: חוזים, הגנת הצרכן, בטוח לאומי, יחסי עובד – מעביד, בתים משותפים, תביעות קטנות ועוד. הייעוץ ניתן על ידי הסטודנטים כשהם מלווים ומונחים על ידי עו"ד טל וימיניץ. בקליניקה ילמדו הסטודנטים לטפל בעניינים משפטיים שונים (כגון הכנת כתבי בית דין, התכתבות עם רשויות וגופים ציבוריים, ניהול משא ומתן וניהול תיק פונה) ויוכלו ליישם נושאים שונים שנלמדו ויילמדו במהלך לימודי המשפטים, בחיי המעשה. בד בבד עם הפעילות הפרקטית, ילמדו הסטודנטים לגלות מעורבות בבעיות חברתיות, דבר שהינו בעל חשיבות רבה בשילובם בפרקטיקה המקצועית. השתתפות בקליניקה מקנה 4 נקודות זכות. תחנות השירות פרושות במקומות שונים בארץ והשיבוץ ייקבע בתיאום עם הסטודנט. 

pic1