חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

רישום לקליניקות המשפטיות

  • ראשי
  • רישום לקליניקות המשפטיות

ברוכים הבאים לרישום לקליניקות המשפטיות

הרישום יסתיים ביום 8.5.23

הרישום לקליניקות המשפטיות נפתח, ויתקיים עד ליום 8.5.23

על מגוון הקליניקות תוכלו לקרוא באתר המכללה בחוברת הקליניקות.

יודגש כי פתיחת קליניקה תלוי במספר הנרשמים והמתקבלים.

לכן, מומלץ להירשם למספר קליניקות בהתאם לסדר עדיפויות, על מנת להבטיח השתתפות במערך הקליניקות.

טרם הרישום יש לקרוא היטב את פרטי הקליניקה: למי היא מיועדת, הדרישות בה, תוכן הפעילות בקליניקה.

הוראות הרשמה:

  1. יש למלא טופס זה ולסמן את הקליניקה אליה ברצונכם להירשם. אם ברצונכם לציין אפשרויות נוספות יש לפרט את סדר העדיפויות. ניתן לסמן עד 3 עדיפויות.
  2. צרוף גליון ציונים, קורות חיים ותמונת פספורט לטופסי ההרשמה וכן מכתבי המלצה במידה וקיימים.
  3. ניתן להגיש את הטפסים באמצעות שליחתם דרך הטופס הדיגיטלי

הראיונות לקליניקות יתקיימו החל מיום 14.5.23 – ישלח זימון לריאיון במייל – באחריותכם לעקוב באופן שוטף, ולאשר קבלת הזימון והנוכחות בריאיון. אי הגעה לראיון ללא הודעה מראש תגרור את ביטול כלל הראיונות של הסטודנט/ית.

סטודנטים וסטודנטיות ששנת תשפ"ד היא שנת הלימודים האחרונה שלהם – זכאים להירשם לסדנת הגישור. הקבלה לסדנת הגישור נקבעת בין היתר לפי סדר הרישום – מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל.

טופס הרשמה לקליניקות המשפטיות לשנת הלימודים תשפ"דלקליניקה משפט ושיפוט הלכה למעשה – ניתן להירשם רק בעדיפות ראשונה.


בחירת הקליניקה – עדיפויות - יש לסמן ליד הקליניקה אליה הנכם מעוניינים להתקבל את המספר 1. אם ישנן קליניקות נוספות אליהן הנכם מעוניינים להתקבל בעדיפות נמוכה יותר, יש לסמנן במספרים 2,3. ניתן לסמן עד 3 קליניקות.