חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ' דוד אלקינס

שם:פרופ' דוד אלקינס
תפקיד:מרצה
מחלקה:ביה"ס למשפטים
דוא"ל:david.c.elkins@gmail.com

השכלה

Ph.D.              אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים (1999)

                                  תיזה: צדק אופקי כאמת מידה בתורת המסים

LL.M.              אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים (1992)

תיזה: מיסוי עסקאות בקניין רוחני

LL.B.              האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים (1982)

תחומי עניין

מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מס חברות, צדק חלוקתי, פילוסופיה של המוסר ומיסוי

 

פרסומים

ספרים

(1)        Corporate Taxation: Structure, Functions, and Flaws (West Academic 2013, 2018))

(2)        מיסוי עסקאות חליפין: תיאוריה, עסקאות קומבינציה והלוואות ללא ריבית (בורסי 2012)

(3)        מיסוי חברות ובעלי מניותיהן (2 כרכים) (בורסי 2009)

(4)        מיסוי קניין רוחני: פטנטים, זכויות יוצרים, מוניטין וידע (חושן למשפט 1993)

 

מאמרים (כתבי עת שפיטים)

 • The Right and the Good: Taxing Rights, Value Creation, and The Rhetoric of International Taxation, 24 Florida Tax Review __ (2020) (forthcoming)
 • Consumption Taxation in Rawls’ Theory of Justice, 29 Cornell Journal of Law and Public Policy __ (2020) (forthcoming)

תקציר  פורסם ב- Consumption Taxation in Rawls’ Theory of Justice, Austaxpolicy: Tax and Transfer Policy Blog (Sept. 5, 2019), https://www.austaxpolicy.com/consumption-taxation-in-rawls-theory-of-justice/

דירוג ב-SSRN, אפריל עד יוני 2019

                 מקום 1, PSN: Post-Modern

                 מקום 2, LSN: Public Law (Non-U.S.)

                                       מקום 3, PSN: Justice

                 מקום 4,Political Theory: History of Political Thought

                 מקום 7, Political Theory: Political Philosophy eJournal

                 מקום 10, Political Theory eJournals

 

 • Punishing the Victim: IRC §162(m) and the Limitation on Deducting Executive Compensation, Cornell Journal of Law and Public Policy, The Issue Spotter (May 25, 2020)
 • האשליה של תושבות החברה בדיני מסים, דין ודברים יא 155 (2019)
 • A Critical Reassessment of the Role of Neutrality in International Taxation, 40 Northwestern Journal of International Law and Business __ (2019) (forthcoming)
 • The Myth of Corporate Tax Residence, 9 Columbia Journal of Tax Law 5 (2017)

תקציר פורסם ב-Why Corporate Tax Residence is a Myth, CLS Blue Sky (12/11/17) ), http://clsbluesky.law.columbia.edu/2017/12/11/why-corporate-tax-residence-is-a-myth/

תקציר פורסם ב- The Myth of Corporate Residence, Law360 (5/1/18), https://www.law360.com/tax-authority/articles/1038921/the-myth-of-corporate-tax-residence

דירוג ב-SSRN, נובמבר 2017 עד ינואר 2018

           מקום 1, LSN: International & Comparative

           מקום 1, ERN: Incidence

           מקום 1, CGN: Other Governance Law & Arrangements

מקום 3, Corporate Law: LLCs, Close Corporations, Partnerships & Other Private Enterprises eJournal

           מקום 3, LSN: Investment

           מקום 4, Law & Society: Public Law – Corporations eJournal

           מקום 4, Tax Law: International & Comparative Tax eJournal        

 • The Sanford E. Sarasohn Conference of Critical Issues in Comparative and International Taxation II: Taxation and Migration: The Elusive Definition of Corporate Tax Residence, 62 Louis University Law Journal (Symposium Issue) 219 (2017)
 • The Case Against Income Taxation of Multinational Enterprises, 36 Virginia Tax Review 143 (2017)

         דירוג ב-SSRN, אוגוסט עד אוקטובר 2017

           מקום 1, International Trade eJournal

           מקום 1, Global Commodities eJournal

           מקום 1, ERN: Efficiency; Optimal Taxation

מקום 2,  ERN: International Fiscal Issues

           מקום 4, Tax eJournal

           מקום 5, LSN: Law & Economics: Public Law

מקום 4, Tax Law: International & Comparative Tax eJournal

 • The Merits of Tax Competition in a Globalized Economy, 91 Indiana Law Journal 143 (2016)

נסקר ב- 64 Canadian Tax Journal 686 (2016)

         דירוג ב-SSRN, אוגוסט עד אוקטובר 2017

           מקום 1, PSN: Economic Effects of Globalization

           מקום 1,  ERN: Firm

           מקום 2, LSN: Investment

מקום 3,  Category of Political Economy: Government Expenditures & Related Policies eJournal

מקום 3, ERN: Infrastructures; Other Public Investments & Capital Stock (Topic)

מקום 3, ERN: Infrastructures; Other Public Investments & Capital Stock (Topic)

מקום 4, בתחום Political Economy: Fiscal Policies & Behavior of Economic Agents eJournal

מקום 6, PSN: Taxation

מקום 6, LSN: Law & Econoimcs: Public Law

 • The Remedy of Price Reduction in a Mixed Legal Environment, 42 Stetson Law Review 139 (2012) (with Moshe Gelbard)
 • The Myth of Realization: Mark-to-Market Taxation of Publicly-Traded Securities,10 Florida Tax Review 375 (2010)

         דירוג ב-SSRN, נובמבר 2010 עד ינואר 2011

           מקום 1, ERPN: Tax Policy

           מקום 2,  ERN: Tax Policy

           מקום 2, LSN: Tax Policy

 • אי-ההתאמה של תרופת הניכוי: על הכדאיות המוגבלת של ניכוי מהמחיר בדין הישראלי, משפטים מ 183 (2010) (עם משה גלברד)
 • Tax Consequences of Shareholders’ Rent-Free Use of Corporate Property, 5 FIU Law Review 42 (2010)
 • Redistributive Taxation and the Constitutional Protection of Property, Bridging a Sea 241 (Yoseph M. Edrey & Marco Greggi, eds.) (2010))
 • Taxation and the Terms of Justice, 41 University of Toledo Law Review 73 (2010)
 • Taxation of Supernormal Returns, 62 Tax Lawyer 93 (2009) (with Christopher Hanna)
 • Responding to Rawls: Toward a Consistent and Supportable Theory of Distributive Justice, 21 BYU Journal of Public Law 267 (2007)
 • Taxing Income Under Inflationary Conditions:  The Israeli Experience, 60 SMU Law Review 363 (2007)
 • רכישת חברות מפסידות (הערות בעקבות ע"א 3415/97 פשמ"ג נ' רובינשטיין), מחקרי משפט כב 11 (2007)
 • Horizontal Equity as a Principal of Tax Theory, 24 Yale Law and Policy Review 43 (2006)

         דירוג ב-SSRN, נובמבר 2010 עד ינואר 2011

           מקום 4, Tax Law and Policy

 • Unfinished Symphony: A Comparison of the Tax Treatment of Interest-Free Loans from Corporations to their Shareholders in the United States and Israel, 40 The International Lawyer 667 (2006)

         דירוג ב-SSRN, אוקטובר עד דצמבר 2006

           מקום 8, Law and Finance: Theoretical

 • מהו ריווח הון? – גישה פונקציונלית-תכליתית, מאזני משפט ה 356-335 (2006)
 • Taxing Fringe Benefits: The Israeli Experience, 31 International Tax Journal 15, 77 (2005)
 • מיסוי רווחי הון בבורסה על בסיס צבירה, משפטים לד 481 (2005)
 • מיסוי מניות הטבה, מאזני משפט ג 85-55 (2004)
 • מיסוי הערב בעקבות מילוי ערבותו, הפרקליט מז 130 (2004)
 • "וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם": המס כפגיעה בקניין, ספר שמגר 529 (כרך 3, אהרן ברק עורך, 2003)
 • הפחתת נכסים ערטילאיים – הלכת הנכס הכולל המתחדש מאליו (Self-Regenerating Mass Asset) ויישומה בדיני המס בישראל, מאזני משפט ב 155 (2001)
 • שיטות הדיווח במס הכנסה: מהותן, נחיצותן והבחירה הנאותה, מחקרי משפט טו 243 (2000)
 • מהותה של ההוצאה העודפת, מאזני משפט א 241 (2000)

 

מאמרים (כתבי עת מקצועיים)

 • מענישים אותנו: הצעת-החוק להגבלת שכר הבכירים בגופים הפיננסיים, גלובס (27-28 למרץ 2016)
 • מהותו של דיבידנד: חלוקה מרווחי שערוך מנקודת מבטם של דיני המס, מיסים כז/5, א-12 (2013)
 • על העץ ועל פרי העץ: הערות בעקבות פרשת ניסים נ' פקיד שומה חיפה, מיסים כה/3, א-20 (2011)
 • מהו ביטול לצורך סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין?, מיסים יט/4, א-42 (2005)
 • מיסוי עסקאות חליפין כאשר ערכם של הכנסים או השירותים המוחלפים אינו שווה, מיסים יט/2, א-67 (2005)
 • "תוצאותיו של כשל חקיקתי" או "איך לשלם 36.33% (או פחות) על רווחים מחולקים של חברה", מיסים יח/6, א-18 (2004)
 • עידן חדש להוצאות טרום עסקיות, מיסים יח/2, א-20 (2004)
 • פילוג רווחים בחברת מעטים – הסכנה הנסתרת לבעלי מקצועות חופשיים השוקלים לפעול באמצעות חברה, מיסים יז/4, א-79 (2003)
 • מס הכנסה נ' מס שבח: ברירת המס בהחכרת מקרקעין (בעקבות פרשת בר), מיסים טז(4) א-116 (2002)
 • מיסוי עובדים בשל כתבי אופציה שקיבלו ממעבידיהם (בעקבות פרשת דר), מיסים יג/6, א-67 (1999)
 • תיקון 38 לחוק מס שבח מקרקעין – האומנם בוטלה הלכת זנזורי?, מיסים יב/5, א-15 (1998)
 • "דירת מגורים מזכה" ו"היום הקובע" – פרשנות אחרת, מיסים יב/1, א- 87 (1998)
 • מנהל מס שבח נ' זנזורי ("שיטת הגילום החלקי"): הפרשנות הרצויה, מיסים ז/1, א-72 (1993)
 • פרשת רחמים מיכאל – הוצאה כפולה באמצעות חוק האינפלציה, רואה חשבון מא 137 (1992) (עם דורון לוי)
 • מיסוי ניירות-ערך בידי מוסד כספי: ההתנגשות בין הסעיף 2(1) לפקודה לבין הסעיף 6 לחוק התיאומים, הרבעון הישראלי למיסים יח 222 (1990)
 • מיסוי עודפי פירוק, מיסים ד/1, א-68 (1990)
 • בעקבות הפסיקה: מנהל מס שבח נ' רוזנבאום, מיסים ג/3, א-58 (1989)

 

Blog Posts

ניסיון אקדמי

האקדמית נתניה, בית הספר למשפטים

2016 –             פרופסור חבר

2006 – 2016    מרצה בכיר

1997 – 2006    מרצה

דיני מסים, מיסוי מקרקעין, מיסוי תאגידים, מיסוי בינלאומי, מסים ומדיניות מס, אתיקה מקצועית, שיטות משפט

הוענק התואר "עמית הוראה מצטיין"

    Cornell University Law School

2020                פרופסור אורח (אביב)

Federal Income Tax, Corporate Taxation

    Singapore Management University – Tax Academy Centre for Excellence in Taxation

2018                עמית מחקר בכיר אורח (קיץ)

    Tulane University Law School

2017                פרופסור אורח (סתיו)

Federal Income Taxation, Corporate Taxation

    SMU Dedman School of Law

2005 – 2013    פרופסור אורח (סמסטר אחד כל שנה)

Federal Income Taxation, Corporate Taxation

חברות בפורומים אקדמיים

2018 – 2019    Centre for Tax Excellence, Singapore

Technical Advisory Panel

2016 –             IFOR: International Freedom of Research

חבר: וועד היגוי, וועדה משפטית

2007 –             Shelf Project: Revenue-Raising Project That Defend the Tax Base

https://law.utexas.edu/faculty/publications/2007-The-Shelf-Project-Revenue-Raising-Projects-that-Defend-the-Tax-Base/download

חבר: Review Committee: Consumption Taxation Initiatives

ניסיון מקצועי קודם

1987 – 1997    רשות המסים: עוזר ראשי ליועץ המשפטי; מפקח בכיר, פקיד שומה למפעלים גדולים

כנסים, הרצאות וסדנאות

ארגון כנסים

2019                שולחן עגול בינלאומי שישי במיסוי ובמדיניות מס

2018                שולחן עגול בינלאומי חמישי במיסוי ובמדיניות מס

2017                שולחן עגול בינלאומי רביעי במיסוי ובמדיניות מס

2016                שולחן עגול בינלאומי שלישי במיסוי ובמדיניות מס

2016                שולחן עגול בינלאומי שני במיסוי ובמדיניות מס

2015                שולחן עגול בינלאומי ראשון במיסוי ובמדיניות מס

2015                800 שנה למגנה קרטא: היבטים והשלכות (עם יהושע שגב)

2013                מאתיקה לפרקטיקה: דילמות אתיות ופתרונן (עם מיכל עופר צפוני)

2009                מיסוי חברות – לאן?

2001                הרפורמה במיסוי מקרקעין (עם יוסף אדרעי)

 

הרצאות מוזמנות

2019                כנס עטרה קאופמן של משפט וגלובליזציה, המרכז הבינתחומי, בית הספר למשפטים, Neutrality as a Principle of International Tax Theory

2018                סדנת מסים, הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, The Myth of Corporate Tax Residence

2018                Singapore Management University – Tax Academy Centre for Excellence in Taxation, The Myth of Corporate Tax Residence

2018                Singapore Management University – Tax Academy Centre for Excellence in Taxation, The Merits of Tax Competition in a Globalized Economy

2018                Ninth International Conference on the New Haven School of Jurisprudence, Academy of International Strategy and Law of Zhejiang University, China, The Myth of Corporate Residence

2017                Tulane Law School Intellectual Life Faculty Workshop, The Myth of Corporate Tax Residence

2017                מדיניות מס ומימון ציבורי, הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, The Myth of Corporate Tax Residence

2017                Symposium on Taxation and Migration, St. Louis University School of Law, The Elusive Definition of Corporate Tax Residence

2016                Tax Policy Colloquium, Loyola Law School Los Angeles, Comments on Fleming, Peron & Shay, Defending Worldwide Taxation and Addressing Inversions with a Shareholder-Based Definition of Corporate Residence

2015                סדנת מסים, הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, The Merits of Tax Competition in a Globalized Economy

2014                סדנת מסים, הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, The Achilles Heel of Corporate Taxation

2014                סמינר פקולטטיבי, בית הספר למשפטים, מרכז ספיר, The Normative Underpinnings of Source-Country Taxation

2013                Faculty Colloquium, Touro Law Center, The Normative Underpinnings of Source-Country Taxation

2012                סדנת מדיניות מס, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב, Dividends as Income

2011                סדנת מדיניות מס, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב, Taxation of Interest-Free Loans from Corporations to Their Shareholders

2010                סדנת מסים, הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, Tax Consequences of Shareholders’ Rent-Free Use of Corporate Property

2008                Tax Policy Symposium, SMU Dedman School of Law, A Taxonomy of Taxation

2007                Faculty Forum, SMU Dedman School of Law, Responding to Rawls: Toward a Consistent and Supportable Theory of Distributive Justice

2006                Faculty Forum, SMU Dedman School of Law, Horizontal Equity as a Principle of Tax Theory

מחלקות ומדורים

מנהלה

בתי ספר