חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרחי הייטק – אקדמיה בתיכון

  • ראשי
  • פרחי הייטק – אקדמיה בתיכון

לימודי התואר האקדמי יכולים להתחיל כבר בתיכון

המכללה אקדמית נתניה מובילה תוכנית אקדמיה בתיכון בתחום מדעי המחשב והמתמטיקה:

הצעירים של היום המכונים בני "דור המסכים" חיים בעידן בו הם שואפים להוכיח את עצמם כבר מגיל מאוד צעיר. הם עצמאיים, דעתניים וחלקם בונים קריירה עוד בגיל העשרה. בני נוער אלו בוחרים להיכנס למירוץ להשגת התואר האקדמי בעודם לומדים ממילא בתיכון, כדי לא לבזבז זמן. תוכנית אקדמיה בתיכון מאפשרת לצעירים ולתלמידים מצטיינים וחדורי מוטיבציה להתחיל בלימודים אקדמיים כבר בתקופת התיכון, בד בבד עם לימודיהם בבית הספר.

משרד החינוך מעודד תלמידים מצטיינים בחטיבה העליונה לשלב לימודים אקדמיים עם הלימודים בתיכון ומסייע להם במלגות. התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בחטיבה העליונה עם מוטיבציה גבוהה ללימודים, המסוגלים להתמודד עם חומר לימודי אקדמי ובעלי הישגים גבוהים בלימודים. במסגרת התוכנית ניתן יהיה במקצועות מסוימים- להמיר 

למידה בבית הספר והיבחנות בבחינות בגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם. 

הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת מוסדות אקדמיים ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובאקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון. הלימודים מתחילים בקורס מקדים בהתאם למקצוע ההמרה. ציון 80 ומעלה בקורס זה הוא תנאי להמשך התוכנית. תלמיד ישוחרר מלימוד מקצוע המרה רק לאחר שסיים בהצלחה את קורס ההמרה הראשון (נוסף על הקורס המקדים) ולאחר שקיבל אישור מבית הספר, אך לא לפני תום כיתה י'.

לכל מוסד אקדמי שהצטרף לתוכנית יש טבלת המרה שאישר המפמ"ר במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. חלק מההמרות הן המרות מלאות (כל בחינת הבגרות, על כל השאלונים המרכיבים אותה, מומרת בקורסים של המוסד האקדמי) וחלקן המרות חלקיות (חלק משאלוני הבגרות מומרים בקורסים של המוסד האקדמי ולחלק מהשאלונים אין המרה וחובה להיבחן בהם במסגרת בית הספר). חישוב הציון לתעודת הבגרות כולל בונוס. יש לסיים עד תום המחצית הראשונה של כיתה י"ב את קורסי ההמרה. 

 

להלן טבלת המרות של המכללה האקדמית נתניה במדעי המחשב:

קורס מקדים:

מבוא לתכנות מונחה עצמים (177-00, 5 נ"ז).

בגרות במדעי המחשב – 5 יח"ל מורכב מ 3 קורסים: 

1. תכנות מונחה עצמים  (178-00, 6 נ"ז) מהווה 35% מחישוב הסופי של הציון

  סמל שאלון בגרות 899381

2. תכנות בסביבת חלונות (113-00, 5 נ"ז) מהווה 35% מחישוב הסופי של הציון

 סמל שאלון בגרות 899381

3. ארגון המחשב ושפת סף ( 124-00, 4 נ"ז) מהווה 30% מחישוב הסופי של הציון

  סמל שאלון בגרות 899283

 

כאשר מרבית האוניברסיטאות בארץ מתמקדות בפלח מאוד מצומצם של תלמידים מחוננים במכללה האקדמית נתניה רואים אתגר דווקא לפתוח את השערים של האקדמיה בתיכון עבור פלח רחב יותר של תלמידים מצטיינים. תוכנית האקדמיה בתיכון שלנו מצטיינת בתמיכה הניתנת לתלמידים ואלו שמסיימים שנה א' בהצלחה כבר לא מוותרים ויוצרים כאן מיקרוקוסמוס של למידה והתעניינות.

תוכנית פרחי הייטק:

המכללה האקדמית נתניה מקיימת תוכנית בשם פרחי הייטק לתיכוניסטים מצטיינים שנועדה להקנות תואר ראשון מלא במדעי המחשב עוד במהלך הלימודים בתיכון.

התוכנית, בהובלת פרופ' עמוס ישראלי, הינה תוכנית לימודים ייחודית המכינה בוגרי כיתות ח' מצטיינים וחדורי מוטיבציה לקראת התואר בוגר .B.Sc במדעי המחשב שאת רובו הם מסיימים בד בבד עם לימודיהם בבית הספר, כשהם לומדים באקדמיה לצד סטודנטים הגדולים מהם בהרבה. לתוכנית מתקבלים תלמידים המסיימים כיתה ח' בעלי ממוצע של 80 ומעלה בהקבצה א' במתמטיקה. במהלך הלימודים מה שנדרש מהתלמידים מעבר לכישרון ואהבה לתחום זה בעיקר כוח רצון והתמדה.

תוכנית האקדמיה בתיכון כוללת 131 שעות לימוד סמסטריאליות הנלמדות בשעות אחה״צ במהלך חמש שנים כאשר את השנה האחרונה הם משלימים – כסטודנטים מן המניין -עם תום לימודי התיכון והבגרויות. כמובן, על פי הנהלים של צה"ל ובכפוף לאישור הצבא לאפשר דחיית שירות. 

בשל הביקוש הגבוה מצד התלמידים להתמחות בלוחמת סייבר ומתוך תקווה להצטרף ליחידות הסייבר בכוחות הביטחון (גמא), פותחה בתוכנית התמחות ייחודית הכוללת קורסים בתחום אבטחת מערכות תקשורת וסייבר. 

גילם הצעיר של הסטודנטים בתוכנית גורם לדיקן ולחברי הסגל לייחס חשיבות עליונה ליצירת קשר קרוב ותומך הן עם התלמידים והן עם ההורים.  

ההורים חייבים לתמוך:

אין זה מסלול קל, קשה מאוד לסיים אותו ללא יכולת התמדה ותמיכה אינטנסיבית מצד ההורים. בני הנוער נדרשים להרבה מאוד ויתורים במהלך התוכנית, אם זה בתחום האינטראקציות האישיות, החוגים והרבה דברים נוספים. על כן חשוב לבדוק מול התלמידים אם הם באמת אוהבים ומתחברים לתחום. אם יש להם העדפות אחרות בין אם מדובר בספורט, מוזיקה או התנדבות במד"א, הם יידרשו לבחור את 

סדר העדיפויות, היות והלימודים הם אינטנסיביים ובאים על חשבון הזמן של הפעילויות האחרות שבני נוער אוהבים לעשות. 

עד היום סיימו את תוכנית אקדמיה בתיכון בהצלחה כ-100 בוגרים. 85% מתוכם השתלבו ביחידות הטכנולוגיות המובחרות של צה"ל. על פי הנתונים בשנת הלימודים תשע"ח סיימו את לימודיהם 18 סטודנטים, מתוכם שישה עשר הצטרפו למערך הטכנולוגי בצבא, מהם 8 ליחידת גמא.

בשנת הלימודים הנוכחית לומדים במסגרת פרחי הייטק 300 תלמידים מהם 150 הם סטודנטים בקמפוס בנתניה ו- 150 נוספים הם תלמידים מוואדי ערה הלומדים בגבעת חביבה במסלול בו אחרי שנתיים הם עוברים לנתניה.

בסוף התואר הם מבצעים פרויקטים מתקדמים וישימים. אנו מרחיבים מאוד את האופק התעסוקתי של התלמידים, תורמים למובילות חברתית מכל שכבות האוכלוסייה, ומקדמים גאווה לאומית הן ברמת האקדמיה והן בקרב הצעירים השאפתניים שמשתלבים בהצלחה בצה״ל ותורמים לביטחון מדינת ישראל.