חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

בחינת מימ"ד

בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות

הבחינה הקרובה תתקיים בתאריך  11.2.21

מימ"ד היא בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות. הגוף האחראי על בניית הבחינה ומתן הציונים הנו המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מבנה הבחינה

הבחינה מודדת ידע בשלושה תחומים: עברית, מתמטיקה ואנגלית.
הבחינה מורכבת משמונה פרקים – שניים עד ארבעה מכל תחום.
משך הבחינה כולה כשלוש שעות וחצי.
השאלות בבחינה הן שאלות בררה (בחינה אמריקאית).

מהלך הבחינה

בחינת המימ"ד נעשית במחשב, אך לא דרושה הבנה במחשבים כדי להיבחן בה.
בבחינת המימ"ד לא ניתן להשתמש במחשבון או בכל חומר עזר אחר.
דפי טיוטה לצורך חישובים יחולקו בכיתת הבחינה.
אבחון תקף עם המלצה לתוספת זמן שיימסר ביום הבחינה יזכה בתוספת זמן בבחינה.

ציוני הבחינה

ציוני בחינת המימ"ד נעים בין 200 ל- 640.
לכל נבחן מחושב ציון כללי וציון בכל אחד מתחומי הבחינה – עברית, אנגלית ומתמטיקה.
ציוני הבחינה ידווחו ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה למכינה עד כ- 10 ימים מיום הבחינה.
לאחר הבחינה תיערך הצלבה בין ציון המימ"ד לבין גליון ציוני הבגרות , ותתקבל החלטה בנוגע לקבלת המועמד למכינה ובנוגע למסלול המתאים לו.

מועדי הבחינה ורישום

בסמוך לפתיחת הסמסטר במכינה יפורסמו מועדי בחינת המימ"ד ע"י משרד המכינה. עלות הבחינה:180 ₪. רישום לבחינה יתבצע במשרד המכינה- 09-8607788.

חוברת הדרכה ושאלות לדוגמה