חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

בחינת מימ"ד

בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות

בחינת המימ"ד הקרובה תתקיים ב 07/09/2023

מימ"ד היא בחינת ידע למועמדים למכינות הקדם אקדמיות. הגוף האחראי על בניית הבחינה ומתן הציונים הינו המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

יש להגיע עד השעה 9:30 בבוקר הבחינה בצירוף המסמכים הבאים:

תעודת זהות, אבחון בתוקף ל- 5 שנים (למי שיש) וכלי כתיבה.

– מבנה הבחינה

הבחינה מודדת ידע בשלושה תחומים: עברית, מתמטיקה ואנגלית.
הבחינה מורכבת משמונה פרקים – שניים עד ארבעה מכל תחום.
משך הבחינה כולה כשלוש שעות וחצי.
השאלות בבחינה הן שאלות ברירה (בחינה אמריקאית).

– מהלך הבחינה

בחינת המימ"ד נעשית במחשב, אך לא דרושה הבנה במחשבים כדי להיבחן בה.
בבחינת המימ"ד לא ניתן להשתמש במחשבון או בכל חומר עזר אחר.
דפי טיוטה לצורך חישובים יחולקו בכיתת הבחינה.
אבחון תקף עם המלצה לתוספת זמן שיימסר ביום הבחינה יזכה בתוספת זמן בבחינה.

– ציוני הבחינה

ציוני בחינת המימ"ד נעים בין 200 ל- 640.
לכל נבחן מחושב ציון כללי וציון בכל אחד מתחומי הבחינה – עברית, אנגלית ומתמטיקה.
ציוני הבחינה ידווחו ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה למכינה עד כ- 10 ימים מיום הבחינה.
לאחר הבחינה תיערך הצלבה בין ציון המימ"ד לבין גליון ציוני הבגרות, ותתקבל החלטה בנוגע לקבלת המועמד למכינה ובנוגע למסלול המתאים לו.

– מועדי הבחינה ורישום

בסמוך לפתיחת הסמסטר במכינה יפורסמו מועדי בחינת המימ"ד ע"י משרד המכינה.

עלות הבחינה: 180₪. 

התשלום מתבצע בלינק המצ"ב:

רישום לבחינת מימ"ד 07/09/2023

חוברת הדרכה ושאלות לדוגמה)