ביטול, הפסקה וחידוש לימודים

  • ראשי
  • ביטול, הפסקה וחידוש לימודים

ביטול / הפסקת / הקפאת לימודים

1. סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים הנוכחית יודיע על כך בכתב למדור רישום

למייל:  [email protected] 

 מועד הפרישה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום. (הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים. רק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל במדור רישום תחשב לעניין זה).

סטודנט אשר יודיע על ביטול הרשמתו או על הפסקת לימודיו:
עד 31.10.23- יחוייב בגובה המקדמה ששולמה ע"ח שכר הלימוד.
החל מ– 21.11.23- 21 יום מתחילת הלימודים, לא תהיה זכאות להחזר כספי, ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות 

עבור שנת לימודים מלאה.

הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את המלגות הפנימיות לסטודנט שבמהלך לימודיו נתנו לו כאלה.

2. המכללה מודיעה לנרשמים מסוימים במהלך תהליך הקבלה על דחייה מלימודים, בהתבסס על נתוני תשלום המקדמה מצד סטודנטים אשר התקבלו ללימודים ושילמו. ביטול לימודים ע"י תלמיד לאחר ששילם את המקדמה גורם עוול למועמד שיכול היה להתקבל למכללה ונדחה עקב חוסר מקום. המשמעת הנה אובדן שכר לימוד של שלוש שנים למכללה מחד גיסא, וגרימת עוול לתלמיד שנדחה מאידך גיסא, לכן לפני תשלום מקדמת שכר הלימוד, חשוב היטב ושלם את המקדמה, רק אם אתה בטוח והחלטי בכוונתך ללמוד במכללה. סטודנט אשר לא יוכל להתחיל לימודיו מסיבות אקדמיות על-פי החלטת המוסד, יקבל החזר מלא של המקדמה ששילם.

3. דמי ההרשמה אינם מוחזרים. הטיפול בהרשמה כרוך בעליות מרובות של כוח אדם ומחשוב, לפיכך חשוב היטב לפני שאתה נרשם, כי כאמור דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

4. סטודנטים אשר יודיעו על הפסקת לימודים / הקפאה 21 יום לאחר תחילת הלימודים, לא יהיו זכאים להחזר כספי ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור שנת לימודים מלאה.

5. הקפאת לימודים: סטודנט במהלך לימודים לתואר הראשון או השני, המבקש להקפיא לימודיו במכללה, יגיש בקשה בכתב למדור רישום. תקופת הקפאת הלימודים בתוכניות לתואר הראשון לא תעלה על שתי שנות לימוד, ובתוכניות לתואר שני לא תעלה על שנת לימודים אחת. סטודנט שאושרה לו הקפאת לימודים, ואשר טרם החל בלימודיו, יידרש לשלם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד כמפורט במדריך.

6. חידוש לימודים: סטודנט אשר בקשתו להקפאת לימודים אושרה, והוא מבקש לחדש לימודיו, יפנה את בקשתו בכתב למדור רישום במכללה לא יאוחר מתחילת מרץ. סטודנט שהקפיא את לימודיו ומחדש אותם, יחולו עליו דרישות המכללה התקפות בשנה שבה יחדש את לימודיו. סטודנט שהקפיא את לימודיו ובתום שנת ההקפאה החליט לבטל את הרשמתו, יחולו עליו ההחזרים הכספיים על-פי מועד ההקפאה.  

7. סטודנט אשר יפסיק את לימודיו במכינה הקדם-אקדמאית עד שבעה ימים מתחילת המכינה, יחויב ב10% מגובה שכר הלימוד. המפסיק לימודיו לאחר שבעה ימים – לא זכאי להחזר כספי.

8. סטודנט או מועמד שלא יודיע על הפסקת לימודיו בכתב, כמצוין בסעיפים 2 ,4 ,5 ,7, ייחשב כסטודנט פעיל עד סוף השנה, 

ויחוייב בשכר לימוד מלא! במקרים חריגים ומיוחדים, שבהם הפסקת הלימודים נובעת מנסיבות של כוח עליון, יהיה התלמיד רשאי לפנות בכתב להנהלת המכללה ולבקש החזר חלקי של שכר הלימוד. ועדה מטעם ההנהלה תשקול את הבקשה לגופה, והחלטתה תהיה סופית. הוועדה תתכנס במהלך החודש הראשון של שנת הלימודים ותמסור את החלטותיה תוך שלושה שבועות ממועד כינוסה. 

9. לבית המשפט בתל-אביב יפו תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך ומחלוקת שיתגלעו בין הלקוח לבין המכללה.

טופס ביטול/הפסקת לימודים/הקפאת לימודים – להורדה

pic1

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה