חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

בני שטיינמץ

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר בני שטיינמץ

05/03/2012

בני היקר,

את עתידך ואת גורלך נטלת בידיך עוד בגיל צעיר. בחושיך החדים ובכישרונותיך רכשת לך כאוטודידקט את הידע והיכולת לפתח רעיונות יצירתיים, ולפעול בתבונה ובנחישות כדי לקדם את עשייתך במישורים רבים.

החיים הקשו עליך עת הוריך, אשר היו עבורך משענת רגשית נלקחו מאיתך בגיל צעיר, וכבר אז לקחת על שכמך את העשייה המשפחתית וקידום העסקים מחד, ואת האחריות הרגשית על זולתך מאידך, על מנת לא רק לשמור על הקיים – אלא לטפחו ולהשקיע בו את מיטבך ואת אהבתך לבית ולמשפחה. עליך נאמר כי אין דומה לך בטוב ליבך ובעשייתך למען הזולת.

המשנה בפרקי אבות, בפרק שני מצטטת את רבי יוחנן בן זכאי, אשר אמר לתלמידיו:
"צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר: עין טובה, ר' יהושע אומר: חבר טוב, רבי יוסי אומר: שכן טוב, רבי שמעון אומר: הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר: לב טוב.
אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם".

חרף עשייתך חובקת העולם ותחומי עיסוקיך המגוונים גאוותך היא על יכולתך בעשייה למען הזולת ולמען האחר. לבך פתוח לרבדיה השונים של החברה הישראלית, דאגתך לזולת, היכולת לראות את הנולד על ידי הנתינה בתחום ההשכלה והלימוד, מאפשרת ליצור אפשרויות ולשלב את האוכלוסיות השונות באתגרי היום והמחר של החברה והמדינה. היותך רע וחבר המעניק כתף ושכם לאלה המלווים אותו בכל תחומי העשייה, ומבטך החם והאוהב בו אתה מלווה את כל אלה המכירים ומוקירים את פועלך.

מעט מאד אתה מניח לעולם החיצון לעקוב אחרי מעשיך, מתוך אמונה כי מתן בסתר וצניעות חשובים לא פחות מהעשייה עצמה, ולכן, עשייתך כולה מעולם לא היתה על מנת לקבל פרס והיא לוותה תמיד בשמירה על פרטיות וצניעות מבלי שתהיה בה את הראוותנות המקובלת במעשים של עזרה לזולת.

בני שטיינמץ

החברה הישראלית מקבלת ממך מלוא חופנים של אהבה, על ציבורים שונים אשר בסופו של דבר הופכים לנכסי צאן ברזל של החברה עצמה, ובכך אתה מניח את התשתיות לחיזוק רוחה של האומה ותשתיותיה של החברה הישראלית. לאלה אשר התקשו בדרכם בראשית הדרך פתחת צוהר אל ליבך וחלון אל ההזדמנויות להכיר ולהוקיר את העשייה בתוככי החברה הישראלית, ואת הרצון למלא בחברה זו תפקיד מועיל המשלב אתגר אישי ואתגר חברתי.

בזכותך ובזכות שכמותך חווה החברה שלנו את שילובם של בני כל המגזרים והרבדים החברתיים במדינת ישראל בהזדמנויות שוות זכויות וחובות ביצירת חברה שוויונית וצודקת, עליה חייבת להיות מושתתת מדינת ישראל.

ידידותך עם  המכללה האקדמית נתניה הפכה אותך לסמל עבור כולנו, לאור יכולותיך לתרגם את הצלחותיך הגדולות בעשייה למען הזולת וביכולת הנתינה הבאה מעומק הלב וניתנת בחום ובאהבה אשר כולנו מוקירים ומכירים על ידידותך הרבה, על עשייתך המופלאה ועל עוד דברים רבים שתקצר היריעה מלפרטם – מעניקה לך המכללה האקדמית נתניה את תואר הכבוד Honoris Causa יחד עם כל הזכויות והתארים הקשורים בתואר זה.