חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ברנרד רפופורט

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר ברנרד רפופורט

22/10/2007

ברנרד רפופורט שייך לאותם מתי-מעט הנחשבים לעמודים הנושאים על גבם את האומה הישראלית. משחר ימיו, כבן למהגרים שהגיעו מהעיר פינסק ברוסיה הלבנה, הוא למד לנהוקיר את המורשת היהודית ונשא בגאווה את היותו בן לעם עתיק היומין, אשר הטביע את חותמו על תרבותו של העולם כולו.

בעשר אצבעותיו הקים אימפריה כלכלית אשר חובקת את ארצות הברית מקצה אל קצה.
חריצותו, יושרו ויוזמותיו הביאו לכך כי מפעלו הפך למערכת פיננסית רחבת-ידיים. את רווחי החברה הועיד Mr. B לא רק למטרות חברתו ולעצמו, אלא הפך לשם דבר בעולם הפילנתרופיה של ארצות הברית, ובפרסומים רשמיים הוכר כאחד מ- 40 הפילנתרופים החשובים ביותר של ארצות הברית, אשר קידם נושאים כמו חינוך, צדק סוציאלי וצדק חברתי.

הצלחתו העסקית הביאה אותו לפתיחות שאין דומה לה, ובצד היותו אחד מאבירי הדמוקרטיה של ארצות הברית, המעורב בפעילות הדמוקרטית המתנהלת בארץ זו בכל מוסדות השלטון, פעילות אשר לה הקדיש חלק נכבד מחייו – עיצב ברנרד רפופורט את עצמו ואת משפחתו כפילנתרופים של מדינת ישראל ועם ישראל המתחדש במולדתו.
תרומותיו חובקות את כל תחומי העשייה בישראל, ואין שנה אשר בה לא תורמת הקרן שנוסדה על ידו לפרויקטים המחזקים ומעצבים את החברה בישראל.

חרף שנותיו הרבות שומר ברנרד רפופורט את זיקת אהבת נעוריו לארץ ישראל, ואין הוא מחמיץ הזדמנות לבקר בארץ זו, אשר בה הוא רואה מולדת שנייה למולדתו, ארצות הברית.

היכרותו עם המכללה האקדמית נתניה ועם תלמידיה הייתה היכרות אישית, כאשר הוא בא להתערב בין הסטודנטים, תלמידי המוסד, ולמד להכירם. בעקבות כך החל לעודד תלמידים אלה במלגות שנתיות המאפשרות להם לסיים את לימודיהם, ולהפוך לחלק מהחברה המשכילה בישראל. בין מקבלי המלגות – רבים הם נציגי העלייה החדשה, אשר הגיעו לישראל מארצות נכר, ובונים כאן את עתידם וגורלם.

על אהבה זו ומסירות זו ועל עוד מעשים רבים אשר תקצר היריעה מלפרטם החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים של המכללה להעניק לך תואר לשם כבוד על כל הזכויות הכלולות בתואר זה.

ברנרד רפופורט