חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

גליה מאור

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לגב' גליה מאור

02/06/2002

לילידי ימיה הראשונים של מדינת ישראל עוד זכור המושג בנק אפ"ק (בנק אנגלו-פלשתינה קומפני) שהפך לבנק לאומי לישראל.

בנק זה היה הסמל של האומה היהודית המתחדשת, והעם כולו היה שותף במפעל המיוחד, שהוקם לפני יותר מ- 100 שנה ע"י אוצר התיישבות היהודים, ולימים נקרא
בנק לאומי לישראל. מאז ועד היום, במשך 100 שנה, הקים הבנק רשת של סניפים בארץ וברחבי תבל, הכוללים 216 סניפים ישראליים ו- 43 משרדים ברחבי תבל.

על מנת לעמוד בראש המפואר שבמוסדות הפיננסיים שבמדינת ישראל, היה צורך באישיות מיוחדת במינה הקורנת אמינות, עוצמה ובטחון. ואכן, בשנת 1991 נבחרת לשמש כסמנכ"ל בנק לאומי לישראל, ובשנת 1995 נבחרת לנשיאת הבנק ולמנכ"ל הבנק החשוב והמפורסם במדינה.

את ראשית דרכך הבנקאית התחלת בבנק ישראל, הגוף המוניטרי המרכזי של מדינת ישראל, ובצעת את קידומך המטאורי בבנק בכל התפקידים החשובים עד למשרת מנהל בכיר של בנק ישראל.
בתפקידיך הבכירים הבאת כבוד למעמדך המקצועי, ליכולת הניהול ולידע הרב שצברת, תוך שאת מהווה דוגמא אישית למצוינות וליכולת הן בתחום עשייתך ומקצועיותך, והן כדוגמא לאישה מסוגך היכולה להגיע לבכירות שבמשרות במדינת ישראל, ולהביט בגאווה על ההוקרה וההכרה שהחברה חשה ורוחשת לך. הדוגמא שלך היתה חלק מהדוגמאות החלוציות במאבק לשוויוניות מעמד האישה בישראל תוך הכרה במצוינות שלך, בנועם הליכותיך, במיוחדותך – שהביאו לגלי האהבה לה את זוכה בקרב החברה כולה.

בהיותך מנכ"ל הבנק המשמעותי הראשון במדינת ישראל, עם הקמת המגמה הראשונה לבנקאות באקדמית בנתניה, אשר קיבלה הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה, להוביל מקצוע אקדמי חדש זה – לכבוד הוא לנו להעניק לך תואר לשם כבוד, על מצוינותך, מפעלותיך ומעשייך כמנכ"לית הבנק ועל שיתוף הפעולה שלכם עם המערכת האקדמית שלנו.

על כל אלה ועל עוד מפעלים ומעשים רבים שנרשמו לזכותך בעשייתך ברוכת השנים, החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים – להעניק לך תואר לשם כבוד, ואני קורא למעטרים לשים את העטרה, ולהעניק לך תעודת קלף זו, ומעניק לך את התואר על כל הזכויות המוקנות מכך.

גליה מאור