חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

גלריה

סטודנטיות בטקס הענקת תארים 28.6
סטודנטים בטקס הענקת תארים 28.6 (24)
מצטיינים מנעס 2021 - 12
קמפוס המכללה
חדר כושר
בניין מעונות הסטודנטים
אירוע סטודנטים גדול
סטודנטים - רחבת קמפוס
סטודנטים ברחבת הדשא
הווי סטודנטיאלי
סטודנטים בקמפוס
סטודנטים לומדים ברחבת הדשא
סטודנטים בטקס הענקת תארים 28.6 (76)
מעונות
סטודנטים בטקס הענקת תארים 28.6 (26)