חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

דוח פומבי לשנת 2022

דוח פומבי לשנת 2022

תאריך הוצאת הדוח: 20/3/2023
ענף הפעילות: השכלה גבוהה
פילוח הנתונים נעשה לפי מדרג היררכי וחלוקה בין אקדמיה למנהלה כאשר בפילוח זה יש 9 קבוצות.

למידע נוסף כאן