חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

דיאנה הייגי

הענקת תואר "אשת חייל"- "Woman of Valor" לגב' דיאנה הייגי

29/01/2006

אין בעולם שיר הלל לאשה כפי שבכתבי הקודש מופיע בספר משלי, שירו של שלמה המלך המהלל את האשה "אשת חייל מי ימצא". החכם מכל אדם בבואו לתאר אשת חיל דיבר לא על דמות ערטילאית וכללית אלא על דמות אחת יחידה ומיוחדת במינה המותאמת לדמות זו.
(משלי, פרק ל"א, פסוק 10)

את מקבלת היום את התואר "אשת חייל" (Woman of Valor) , וכמה הולם תואר זה לפועלך, ולמעשייך ""רחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה" (שם). אין ערך חומרי להערכה שחש לך ציבור שלם שמכיר ומוקיר אותך.

על עשייתך הברוכה, ים של אהבה מקיף אותך מכל עבר, ועל היותך יד-ימינו של מנהיג ואיש רוח מהחשובים שבדורנו. גם על כך מונה שלמה המלך את מעלותיה של אשת חייל, וכאילו התאים מזמור זה אל עשייתך.

את, הנך הדמות של הרעיה, של האם, של אשת החזון, אשת הרוח, אשת המעשה ואשת המחשבה. היותך אשת רוח ואשת-אקדמיה מצאה את ביטויה בספרים הרבים שנכתבו על ידך, והפכו לחלק מהעושר הרוחני של פרשנות התנ"ך בתחומים בהם עסקת.

כישורייך האקדמיים וראייתך סייעו לך להבהיר בצורה ייחודית דמויות היסטוריות מהתנ"ך המהוות עד היום מודלים לחיקוי בחברתנו, ודמויות שיש ללמוד כדי להבין ולדעת את מורשתם ההיסטורית לחברה.

בצד עיסוקייך העיוניים גידלת משפחה למופת – בנים ובנות הממשיכים את מורשת העשייה של הבית בו גדלו מתוך אהבת אמת לכתבי הקודש, ומתוך רצון לתרום ליחיד ולרבים.

לקהילות השונות בהן את מעורבת הענקת דמות של אם, כפי שמגדיר אותה החכם מכל אדם, דמות של מי שהקדישה את חייה לנתינה לזולת, לאהבת האחר ולבניית הנווה המשפחתי כסמל לכל הסובבים אתכם.

אהבתך למדינת ישראל, לעם היהודי ולארץ התנ"ך – הפכו אותך לאחת מהדמויות ההיסטוריות המציבות אנשים בדמותך כחלק מההיסטוריה האנושית הנלמדת בכל בית ובית ברחבי תבל.

הרשו לי להזמין את בניה ובעלה – כפי שנאמר בספר משלי, פרק ל"א, פס' 28-29 האומר:
קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חייל ואת עלית על כולנה"

על היותך מנהיגה, על היותך אשת-רוח, על היותך מנהיגת קהילה, על היותך רעיה, ועל היותך אם, על עשייתך למען מדינת ישראל ולמען האקדמית נתניה – על כל אלה ועל עוד דברים רבים וטובים שתקצר היריעה מלפרטם – מעניקה לך האקדמית נתניה תואר ייחודי זה של "אשת חייל" Woman of Valor"" על כל הזכויות המוקדשות לתואר זה, ועל דעת המועצה האקדמית והועד המנהל – אני מעניק לך תואר זה, ומכריז עליך כאשת חייל, ומעניק לך את תעודת קלף זו

דיאנה הייגי