חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

דן גילרמן

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר דן גילרמן

26/06/2006

אתה ניצב כיום בקשה שבחזיתות בה נאבקת מדינת ישראל ובתפקידך זה אתה עומד כחלוץ לפני המחנה.

בעולם של המאה ה- 21 מתנהלים המאבקים בשדות הקרב של מסדרונות האומות המאוחדות. שם נמצאות הנציגויות הבכירות של כל מדינה ומדינה, שם הוחלט על הקמתה של מדינת ישראל ושם נתקבלו הקשות שבהחלטות נגד מדינת ישראל.

מאז שקיבלת את התפקיד עמדת בגבורה בחזית קשה ומאיימת זו, והבאת את מדינת ישראל לפתחן של מדינות רבות בעולם, תוך כדי יכולת רטורית מופלאה, ניתוח אנליטי וכושר ביטוי שאין דומה לו. בזכות כישוריך נבחרת לשמש כסגן נשיא העצרת הכללית של האומות המאוחדות, והיית לישראלי הראשון אשר הגיע למשרה חשובה זו ב-53 השנים האחרונות, ורק שר החוץ לשעבר, אבא אבן ז"ל, קדם לך בתפקיד זה ב- 1952.

לא רק בשדה הקרב המדיני של העצרת הכללית ומועצת הביטחון ניהלת את מלחמותיה של מדינת ישראל, אלא גם הבאת את דברו של העם היהודי, ולראשונה בזכות פועלך נקבע התאריך 27 בינואר כיום השואה הבינלאומי בו מכירות אומות העולם בתאריך זה כתאריך המציין את השואה הנוראה של העם היהודי באירופה. מאבקך חסר הלאות להביא לחיזוק מעמדה של מדינת ישראל לא היה רק בזירת האומות המאוחדות אלא גם בקרב מדינות האיחוד האירופי, וקשריך האישיים עם מנהיגי העולם פתחו צוהר לליבם של רבים להקשיב לטיעוניה ולדברה של מדינת ישראל.

המלחמה הקשה המנוהלת נגד מדינת ישראל בתחום התדמית ויחסי הציבור הופקדה בידיך בחזיתות רבות, ואתה ניהלת קרבות אלה בתבונה, בכישרון ובשכל רב. עליך נאמר כי נתברכת בברכה הנאמרת מידי שבת בשבת בכל בית-כנסת יהודי ברחבי העולם, כאשר עם ישראל מבקש לברך את ראשי מדינת ישראל ומנהיגיה, ומבקש "שלח אורך ועמיתך לראשיה שריה ויועציה". גם בחזית הכלכלית, שם נאבקת ישראל על מעמדה ועל עצמאותה הכלכלית סייעת רבות, לא רק בגלל כישורי ההווה, אלא בגלל יכולותיך שנצברו בתפקידיך המרובים בהם כיהנת בכל הגופים הכלכליים החשובים ביותר במדינת ישראל.

ניסיונך הרב בתחומי הכימיה, המזון, החקלאות והטכנולוגיה, תפקידך הרם כיו"ר לשכת המסחר הישראלית, תפקידיך במועצות המנהלים בבנקים חשובים במדינת ישראל – אפשרו לך להתמודד עם שורה של נושאים כלכליים בינלאומיים בהם ייצגת את ישראל, כולל כנס דבוס, בו ייצגת את ישראל אל מול מנהיגותו הכלכלית של העולם, ועשית זאת בחן, בידע ובעוצמה האופייניים כל כך לפעילותך הדיפלומטית.

השקפותיך כי התרומה החשובה ביותר לכלכלה טמונה בעתידה של מדינת ישראל אשר תחיה בשלום עם שכנותיה, הפכה אותך לאחד ממעצבי מדיניות כלכלת השלום בכל המשאים והמתנים עם שכנותינו במדינות הגובלות במדינת ישראל.

כיום, כאשר ניכר המאבק מול האיום הממשי הגדול ביותר על מדינת ישראל, כאשר חימושה הגרעיני של איראן הופך לעובדה קיימת, ואיומיה מושמעים בראש חוצות למחוק ולהשמיד את מדינת ישראל, כאשר מאבק זה עבר לחזית הדיפלומטית של האומות המאוחדות – שוב אתה נמצא בראש המערכה הגורלית ביותר בימינו אלה, ואתה נושא על שכמך בתבונה ובאומץ מאבק זה, כאשר כולנו עומדים מאחוריך ומצפים להצלחתך.

חרף כל עיסוקיך הרבים, מצאת מקום בלבך לתמוך, לסייע ולטפח את המפעל החשוב שהקמנו בנתניה, וראית באקדמית נתניה תרומה נכבדת לחוסנה ולקידומה של מדינת ישראל, והגשת לה באהבה גדולה זרוע וכתף בפעילותה.

על כל אלה, ועל עוד רבים המעשים שתקצר היריעה מלפרטם – החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים של המכללה להעניק לך תואר לשם כבוד Honoris Causa.

מר דן גילרמן