חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ד"ר אנריקה פלדמן

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לד"ר אנריקה פלדמן

17/05/2005

אתה אנריקה, הנך איש משכיל, בוגר מוסדות להשכלה גבוהה בתחום הפיננסים ותאריך האקדמים רבים ומגוונים. לא די שזכית בתארים בעקבות לימודיך אלא שגם הוענק לך תואר ד"ר לשם כבוד ע"י אוניברסיטת חיפה אשר הכירה בפועלך ובעשייתך.

מעבר ללימודיך הפורמאליים לימודיך הבלתי-פורמאליים העניקו לך עושר רב מאין כמוהו בהכרת צרכי העולם, צרכי האומה היהודית וצרכיה של מדינת ישראל.

בקשות שבשעות התייצבת תמיד לצד אחיך במדינת ישראל גם כאשר ביקוריך לוו בסכנת-נפשות. היית בין הבודדים שהתייצבו כאן בזמן מלחמת המפרץ הראשונה, והיית בין הבודדים שהתייצבו כאן בזמן מלחמת האינתיפאדה כאשר מעטים הגיעו לארץ מצאת לנכון לבוא ולהתייצב לצד עם ישראל בעת מאבקו הקשה, וזאת מבלי לחשוב על עצמך כלל.

משחר ילדותך חונכת על ברכי הנתינה וההענקה לאחר. היית פעיל בכל מפעל צדקה חשוב במולדתך מקסיקו, בארצות הברית ובמדינת ישראל.
אתה מעורב בהקמת מפעלים בתחום הבריאות, בתחום החינוך, בתחום ההשכלה הגבוהה, בתחום הספורט, בנושא זכויות האדם והליגה נגד השמצה, ופועלך זכה להכרה שהענקה לך בבנין האומות המאוחדות בטקס רב רושם שנערך בניו יורק.

למכללת נתניה התוודעת בימיה הראשונים. הכרת את הפוטנציאל שיש במוסד חינוכי זה בהכירך את ההשכלה הגבוהה מעשייתך בעבר, והיית שותף להחלטות לקיים מוסד להשכלה גבוהה חשוב בלב הארץ, באזור השרון, אשר יאפשר מתן תארים אקדמיים לסטודנטים בני כל העליות החדשות והישנות ולאזרחים ותיקים.

על כל אלה, ועל עוד מעשים רבים אשר תקצר היריעה מלפרטם , החליטו המוסדות האקדמיים והועד המנהל של ההאקדמית נתניה – להעניק לך תואר לשם כבוד Honoris Causa על כל החובות והזכויות המשתמעות ממתן תואר זה.

דר אנריקה פלדמן