חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

המרכז להגנת הסביבה

אודות המרכז להגנת הסביבה

המרכז להגנת הסביבה הוקם בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה, בשנת 2000 במטרה לעסוק בהיבטים המשפטיים, הכלכליים והציבוריים של הגנת הסביבה. ייחודו של המרכז להגנת הסביבה הוא בהיותו מרכז משפטי אקדמי, המתמקד בתחומי הסביבה מן הזוית המשפטית-כלכלית-ציבורית.

כיום ההכרה בחשיבות ההגנה על הסביבה היא כבר חלק מהקונצנזוס, בהיותה תחום הנוגע לציבור כולו, לחייו ולבריאותו. אין כיום אדם שלא מושפע, בצורה זו או אחרת מסביבתו, החל בזכות הבסיסית לבריאות ולחיים, בהמשך בזכויות קניין וכלה באיכות חיים.

המרכז לדיני הגנת הסביבה עוסק בהיבטים האקדמיים והפרקטיים של דיני הגנת הסביבה. המרכז להגנת הסביבה שם דגש על שיתוף פעולה בין הקהילה המדעית, הסקטור הפרטי, המוסדות הפיננסיים והרגולטורים השונים בתחום, השופטים והעמותות העוסקות בנושא והציבור כולו, במטרה לשפר את הקשרים ביניהם וליצור יחסי גומלין, העשויים לתרום להתפתחות הכלכלה והמשק באפיק הסביבתי. המרכז להגנת הסביבה מהווה פורום בו "אנשי השטח" מחד, ואנשי אקדמיה מאידך, דנים ומנתחים בעיות משפטיות אקטואליות של הגנת הסביבה.

מטרות המרכז להגנת הסביבה כוללות בין היתר:

* איתור הנושאים הדורשים דיון והבאתם לסדר היום הציבורי תוך התמקדות בפן המשפטי והכלכלי שלהם, כגון: צרכנות ירוקה, משבר האקלים, דיווח וניהול סיכונים סביבתיים בשוק ההון 

ובתחום הבנקאות, החסמים להתפתחות הקלינטק בישראל, ועוד.
* יצירת אכסניה הולמת לדיונים עקרוניים בנושאים אקטואליים, תוך ניתוח אקדמי ומשפטי שלהם, ופרסום תוצאות דיונים אלה בקרב אנשי המקצוע, כגון משבר האקלים, הרפורמה בתכנון המוצעת 

על ידי הממשלה, תכנון משק החשמל, ניהול משאבי הטבע ועוד.
* הכנת הצעות חקיקה וליווי הליכי חקיקה בכנסת ובממשלה.
* הכשרה והתנסות מעשית לסטודנטים למשפטים ולמנהל עסקים לעסוק בתחום, תוך טיפול ומתן מענה לעוולות ו/או כשלים בנושאים סביבתיים קהילתיים בשיתוף אירגונים סביבתיים וועדי פעולה.
מתן הרצאות בקהילה.
* עידוד המחקר בתחום דיני הגנת הסביבה ופירסומו.
* מעקב אחר עידכוני הפסיקה והחקיקה בנושא.
* השתתפות בכנסים מקצועיים בינלאומיים והחלפת מידע עם מומחים מחו"ל.
* יצירת מוקד מקצועי אקדמי למקבלי ההחלטות, לבעלי האינטרסים השונים ולציבור הרחב בהיבטים המשפטיים והציבוריים של הגנת הסביבה, תוך מיקסום המוניטין האקדמי שצברה המכללה בתחומי עיסוקה וקשריה האקדמיים הבינלאומיים.