header_stamp
netanya_mobile_navlogo

המרכז ליישומי משפט עברי

  • ראשי
  • המרכז ליישומי משפט עברי

אודות המרכז ליישומי משפט עברי

בתחילת שנת 2005 הוקם המרכז ליישומי משפט עברי (ישמ"ע) באקדמית נתניה ביוזמתו של סגן הנשיא ודיקן בית הספר ללימודי משפטים פרופ' סיני דויטש. בראש המרכז עומד ד"ר יובל סיני, מרצה בכיר בביה"ס למשפטים במכללה בתחומי המשפט העברי וסדר הדין האזרחי, וכן מרצה חוץ בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

מטרת המרכז:

לקדם בדרכים שונות את השימוש במשפט העברי במשפט המדינה. המרכז שם דגש מיוחד על דרכי התמודדותו של המשפט העברי עם בעיות מרכזיות ואקטואליות המעסיקות את עולם המשפט הישראלי.

שירות חוות הדעת במשפט עברי

מרכז ישמ"ע, שהינו מרכז אקדמי עצמאי, מספק שירות למתון חוות דעת המציגות את עמדת המשפט העברי ביחס לעניינים הנידונים בבתי המשפט. שירות זה ניתן לשופטים (ללא כל תשלום!), והוא נעשה בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט ובברכתו של מנהל בתי המשפט כבוד השופט משה גל.

יצאנו בקריאה לשופטים להשתמש בשירות חוות הדעת בתחילת ינואר 2005, ועד היום (תחילת 2009) התקבלו למעלה ממאה שיבעים פניות לקבלת חוות דעת משופטים מכל הערכאות (עליון, מחוזי, שלום, משפחה, בית דין לעבודה ובית דין צבאי). במלאכת כתיבת חוות הדעת מסייעים שני חוקרים בעלי סמיכה לדיינות והשכלה משפטית: הרב עו"ד יוסי שרעבי והרב ד"ר משה בארי. חוות דעת שניתנו מטעם מרכז ישמ"ע נוגעות לענפי משפט מגוונים. מבחר מחווה הדעת פורסמו בסיפרו של ד"ר יובל סיני, יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל ( ההוצאה לאור של לשכת עורכי – הדין 2009 ).

///Copy the tag below and paste it in between the tags of every page of your website. You only need to install the global site tag once per account, even if you are tracking multiple actions. ///Copy the snippet below and paste it in between the tags of the page(s) you'd like to track, right after the global site tag