חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הנרי פקטור

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לגמר הנרי פקטור

09/12/2007

אתה הינך בן נאמן לעם היהודי. משחר ימיך חונכת על ברכי אהבת ישראל והמסר הציוני, כאשר ראית בתקומתה של מדינת ישראל גם חזון אישי וגם חזון לאומי. הינך נמנה על משפחה אשר כל מעייניה היו נתונים לקידומה, פיתוחה ובניינה של מדינת ישראל.
עוד בשחר ילדותך ליווית את עשיית אביך בקידום הבנייה הקיבוצית במדינת ישראל, ובהקמת מפעלי מזון שהפכו לשם דבר בארץ וברחבי העולם. כל זאת, מתוך רצון להמציא מקומות פרנסה למאות משפחות של עולים וותיקים במדינת ישראל המתחדשת.
בראשית ימיה של המדינה הצעירה, כאשר מוצרי המזון היו קצובים, נרתמה משפחת פקטור להקים את מפעל המרגרינה "מטע", אשר היה לשם דבר בסל המזון הצנוע של המשפחות בישראל. ילדי ישראל באותה תקופה גדלו על "פרוסת לחם ומרגרינה" בזכות עשייתכם ותרומתכם לחברה. משפחת פקטור הייתה מהמשפחות הראשונות שהביאו מפעלי תעשייה עתירי ידע ושם עולמי לגליל, ושמעם יצא למרחבי תבל. שוקולד "ורד הגליל" היה לא רק מהפיכה ביצירת מותג, אלא בהבאת גאווה של עבודה עברית בשיתוף מוניטין בינלאומי לגליל המשווע למפעלי תעשייה ומקומות עבודה.

נאמן להשקפתך כי ערבותו ההדדית של עם מושתתת על נתינה בכל לב, הקדשת את עצמך להיות מעורב במפעלים חלוציים וציוניים. התוודעת לחשיבות ההיסטורית שבהקמת האקדמית בנתניה, תרומתה לבני העליות השונות והיותה מחלוצי ההשכלה הגבוהה בפריפריה ובקו התפר. ניצבת כחלוץ לפני המחנה בעשייה הבין-לאומית של מכללה זו . הקמת חוג ידידים בגרמניה, תוך הקדשת זמן ומשאבים לקידום המכללה ושמעה ברחבי העולם. היית ידיד ורע למנהיגי המדינה בתקופות השונות ושימשת להם כיועץ וכחבר בתפקידם הקשה של הנהגה במדינת ישראל.

גם היום מפעליך חובקי העולם אינם מנתקים אותך מאהבתך הגדולה שהיא מדינת ישראל וההשכלה הגבוהה. חרף עשייתך בכל התחומים הינך מקושר ומחובר לעשייה הציונית המתרחשת כאן ואצלנו. הנך מודע למאבקה הבין-לאומי של מדינת ישראל על דעת הקהל בעולם, ורואה עצמך כחייל בשורת הלוחמים במלחמה קשה זו. אמונתך כי המצוינות מהווה תשובה לביצורה של מדינת ישראל נרתמת גם בתחום זה להגיש לנו זרוע וכתף כדי לקדם מצוינות.
על כל אלה ועל עוד מעשים רבים אשר תקצר היריעה מלפרטם החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים להעניק למר הנרי פקטור תואר לשם כבוד Honoris Caus