חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הנתיב היעודי מכינה

הנתיב הייעודי

​מכינה ייחודית זו הינה למעשה השלב הראשון מתוך המערכת האקדמית. תלמידים אשר יסיימו בהצלחה לימודים במכינה הייעודית וישיגו ציון של 83 נקודות לפחות, יהיו זכאים לתעודת מכינה. תעודה זו תהא חלופה לתעודת הבגרות ותאפשר כניסתם ללימודים אקדמיים במכללה האקדמית נתניה, בנוסף יידרש התלמיד לבחינת מיון באנגלית-אמי"ר / אמיר"ם, לפי הנחיות מל"ג.

למי מיועד?

ייעודי חברה – מיועד לתלמידים המבקשים ללמוד: משפטים ומדעי ההתנהגות.

ייעודי כלכלה  מיועד לתלמידים המבקשים ללמוד: בנקאות ושוק ההון, מינהל עסקים, ביטוח, *מדעי המחשב ,ניהול מערכות מידע וניהול מערכות בריאות.

*נרשמים למדעי המחשב יחויבו בתום המכינה בקורס קיץ במתמטיקה בעלות נוספת (ויזוכו בהטבת שכ"ל במהלך התואר)-פרטים במזכירות מדעי המחשב.

א. יעודי סמסטריאלי

 מועד תחילת לימודים: אוקטובר* / מרץ

משך הלימודים: סמסטר אחד.

תנאי קבלה :

א.  מועמדים בעלי זכאות לבגרות או חסרי 5 יח"ל לזכאות (מקסימום)

ב.  בני 28-19

ג.  ציון מימ"ד  או פסיכומטרי

 *תלמיד מכינה אשר יעמוד בהצלחה בדרישות המכינה, יוכל להשתלב במכללה גם בסמסטר אביב, וזאת בכפוף להחלטת המוסד לפתוח את הרישום ללימודים האקדמיים לסמסטר אביב.

תכנית הלימודים

מתמטיקה 

אנגלית

כתיבה אקדמית

שני קורסים אקדמיים 

הרשמה מקוונת למסלול יעודי סמסטריאלי:

פא08 / ייעודי חברה סמסטריאלי סמסטר א'- 25/10/2020- 04/03/2021

https://michlol.netanya.ac.il/Michlol3/Links/RishumStudentWap/08.aspx

פא 07 / ייעודי כלכלה סמסטריאלי סמסטר א'- 25/10/2020 – 04/03/2021

https://michlol.netanya.ac.il/Michlol3/Links/RishumStudentWap/07.aspx

פא02 / ייעודי כלכלה סמסטריאלי סמסטר ב' – 07/03/2021- 22/07/2021

https://michlol.netanya.ac.il/Michlol3/Links/RishumStudentWap/02.aspx

פא 03/ ייעודי חברה סמסטריאלי סמסטר ב' – 07/03/2021 – 22/07/2021

https://michlol.netanya.ac.il/Michlol3/Links/RishumStudentWap/03.aspx

 

ב. ייעודי שנתי

מועד תחילת לימודים:  אוקטובר

משך הלימודים: שנת לימודים ( שני סמסטרים)

תנאי קבלה:

א. מועמדים בעלי בגרות חלקית

ב. בני 19 – 28

ג. ציון מימ"ד או פסיכומטרי.

תכנית הלימודים:

סמסטר ראשון

נלמדים לימודי בסיס המכינים לאותם מקצועות בסמסטר השני.

תלמיד שיעבור בהצלחה את בחינות הסמסטר הראשון יהא זכאי להמשיך לימודים בסמסטר שני.

 לימודי בסיס:

מתמטיקה

אנגלית

עברית

קורס אקדמי

 

סמסטר שני

מתמטיקה

אנגלית

כתיבה אקדמית

שני קורסים אקדמיים

הרשמה מקוונת למסלול יעודי שנתי:

פא 10 / ייעודי כלכלה שנתי – 25/10/2020 –  22/07/2021  

https://michlol.netanya.ac.il/Michlol3/Links/RishumStudentWap/10.aspx

פא11 / ייעודי חברה שנתי – 25/10/2020- 22/07/2021

https://michlol.netanya.ac.il/Michlol3/Links/RishumStudentWap/11.aspx