חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הנתיב היעודי מכינה

הנתיב הייעודי

מכינה ייחודית זו הינה למעשה השלב הראשון מתוך המערכת האקדמית. תלמידים אשר יסיימו בהצלחה לימודים במכינה הייעודית וישיגו ציון של 83 נקודות לפחות, יהיו זכאים לתעודת מכינה. 

תעודה זו תהא חלופה לתעודת הבגרות ותאפשר את כניסתם ללימודים אקדמיים במכללה האקדמית נתניה. בנוסף יידרש התלמיד לבחינת מיון באנגלית-אמי"ר / אמיר"ם, לפי הנחיות מל"ג.

למי מיועד?

ייעודי חברה – מיועד לתלמידים המבקשים ללמוד משפטים ומדעי ההתנהגות.

ייעודי כלכלה  מיועד לתלמידים המבקשים ללמוד: בנקאות ושוק ההון, מנהל עסקים, מנהל עסקים ותקשורת, ביטוח, *מדעי המחשב ,ניהול מערכות בריאות ומערכות מידע.

*נרשמים למדעי המחשב יחויבו בתום המכינה בקורס קיץ במתמטיקה בעלות נוספת (ויזוכו בהטבת שכ"ל במהלך התואר) – פרטים במזכירות מדעי המחשב.

א. ייעודי סמסטריאלי

 מועד תחילת לימודים: אוקטובר* / מרץ

משך הלימודים: סמסטר אחד.

תנאי קבלה :

א.  מועמדים בעלי זכאות לבגרות 

ב.  בני 28-19

ג.  ציון מימ"ד או פסיכומטרי

*תלמיד מכינה אשר יעמוד בהצלחה בדרישות המכינה, יוכל להשתלב במכללה גם בסמסטר אביב, וזאת בכפוף להחלטת המוסד לפתוח את הרישום ללימודים האקדמיים לסמסטר אביב.

תכנית הלימודים:

– מתמטיקה 

– אנגלית

– כתיבה אקדמית

– קורס אקדמי וקורס כללי 

 

ב. ייעודי שנתי:

מועד תחילת לימודים:  אוקטובר

משך הלימודים: שנת לימודים (שני סמסטרים)

תנאי קבלה:

א. מועמדים בעלי בגרות חלקית

ב. בני 19–28

ג. ציון מימ"ד או פסיכומטרי.

תכנית הלימודים:

סמסטר ראשון

נלמדים לימודי בסיס המכינים לאותם מקצועות בסמסטר השני.

תלמיד שיעבור בהצלחה את בחינות הסמסטר הראשון יהיה זכאי להמשיך לימודים בסמסטר שני.

 לימודי בסיס:

– מתמטיקה

– אנגלית

– עברית

– קורס אקדמי

 סמסטר שני

– מתמטיקה

– אנגלית

– כתיבה אקדמית

– קורס אקדמי וקורס כללי

* במסלול הייעודי השנתי, קבלה ללימודי התואר מותנית בממוצע ציונים של סמסטר ב' בלבד.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על : מכינה קדם אקדמית