חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הפורום למשפט וחברה

אודות הפורום למשפט וחברה

The Israel Forum of Law and Society
פרופ' הדרה בר-מור פרופ' זאב סגל


הפורום למשפט וחברה הוקם בחנוכה, תשנ"ט (דצמבר 1999), במטרה לשמש במת מפגש ועיון בנושאים משפטיים וחברתיים העומדים על סדר היום הציבורי במדינת ישראל.

פעילות הפורום מתקיימת בשיתוף פעולה עם המכללה האקדמית נתניה.

החברה הישראלית מחפשת בימים אלה, ולא רק בהם, את "נוסחת האיזון" המיוחלת המעצבת את יחסיהם של "בני – הזוג" הידועים בציבור הישראלי: בטחון ושלטון החוק; חופש העיתונות והגנת הפרטיות; שיוויון חברתי וקידמה כלכלית; כבוד האדם וחירותו נוכח אינטרסים חברתיים אחרים שבמניעת אלימות ופשע. שאלות על מהות תעודת הזהות שלנו הנוגעות ביסודות החברה ובאופייה של שיטת המשפט וערכיה עומדות כל העת על סדר היום.

הפורום למשפט וחברה נועד לקיים "שוק חופשי" של רעיונות ודעות, ולפתוח בפני משתתפיו מסגרת לרב – שיח בינם לבין עצמם ובינם לבין אישים מתחומי חשיבה ועשייה מגוונים.

הפורום מקיים כנסים שנתיים ומפגשים בנושאים מיוחדים במהלך השנה. בפורום כ – 300 חברים מתחומי עשייה מגוונים ושונים.