חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הצגת מחקר חדש, מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

  • ראשי
  • הצגת מחקר חדש, מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר

פרופ' רות פלאטו-שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות במכללה האקדמית נתניה וחוקרת הפרטה ורגולציה במכון ון ליר, הציגה מחקר חדש שערכה בנושא הרגולציה הבנקאית בישראל: יציבות מערכתית מול הגנה צרכנית.

המחקר בוחן את היחס בין שני התפקידים של המפקח על הבנקים – שמירה על יציבות המערכת הבנקאית מול הגנה על הצרכן הבנקאי, ובודק האם ראוי להשאיר את שניהם בידי המפקח.

המחקר נערך במסגרת פרויקט "הפרטה, רגולציה ואחריות המדינה" מטעם מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים.