header_stamp
netanya_mobile_navlogo

הצהרת נגישות

הסדרי נגישות במכללה האקדמית נתניה

המכללה האקדמית נתניה הינה מוסד להשכלה גבוהה שנבנתה כשהנגישות במבנים מובנית מיום הקמת המכללה בשנת 1995. הכניסות, המעברים, האולמות, הספרייה והכיתות נגישים לכולם. המכללה ערכה סקר נגישות, עם האדריכל אריאל גרדשטיין – מחברת גישה טובה בע"מ, בינואר 2016, ומקדמת את נושא הנגישות בהתאם לסקר הנגישות שכתב. המכללה נוקטת את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים רבים על מנת לספק לכל הסטודנטים שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות, הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.

מאז הקמת המכללה למדו במכללה סטודנטים עם מוגבלויות שונות, והמכללה עשתה ככל יכולתה ע"מ לאפשר לסטודנטים אלו חווית לימוד זהה לסטודנטים ללא מוגבלות. 

 הסדרי נגישות מבנים רח' האוניברסיטה 

 • חניות נכים – ממוקמות בסמוך לביתן הכניסה.
 • דרכי גישה – קיים רצף גישה מהמדרכה הציבורית לכל המקומות ברחבי המכללה.
 • הכניסות – נגישות ומאפשרות גישה נוחה למשרדי הסגל המנהלי והאקדמי וכן לכל אולמות הלימוד והספרייה.
 • אמצעי הכוונה לעיוורים מסוג step-hear – ממוקמות בכניסה לתוך מתחם המכללה.
 • המעליות – נגישות.
 • שירותי נכים – בקומות הכניסה.  

הסדרי נגישות מבנים ממגרש החניה של המכללה 

 • חניות נכים – החניות ממוקמות מול ביתן הכניסה.
 • דרכי גישה – קיים רצף גישה ממגרש החניה לכל המקומות ברחבי המכללה.
 • הכניסות – נגישות ומאפשרות גישה נוחה למשרדי הסגל המנהלי והאקדמי וכן לכל אולמות הלימוד והספרייה.
 • אמצעי הכוונה לעיוורים מסוג step-hear – ממוקמות בכניסה מהחניה לתוך מתחם המכללה.
 • המעליות – נגישות.
 • שירותי נכים – בקומות הכניסה. 

שירות לקוחות 

 • קיימות עמדות שירות במשרדים ובספרייה שמספקות שירות לאנשים עם מוגבלות.
 • עזרים ללקויי שמיעה מסוג geemarc קיימים במכללה.
 • אמצעי הכוונה לעיוורים מסוג step-hear – ממוקמים במסדרונות הרלוונטיים בבניין
 • בכל הקומות קיימים שלטי הכוונה.
 • מותרת כניסה לכל מתחם המכללה  עם בעל חיים שירותי המיועד לסייע לאדם עם מוגבלות.
 • קיימים שירותי נכים נגישים בקומת הכניסה ובקומות השונות.
 • במקרה הצורך, ניתן לפנות לנציגי השירות בעמדות כדי לקבל סיוע במילוי טפסים.
 • קיימת מודעות בקרב העובדים בנושא שירות נגיש. 
 • המענה הקולי הונגש כך שהמידע מועבר בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע.
  יצירת קשר קשר עם מוקדי השירות במכללה בטלפון 09-8607777  או 2443* בשעות הפעילות.
 • קבלת קהל פרונטלית מתקיימת במשרדי המכללה בשעות הפעילות. 

אתר אינטרנט

מצ"ב מסמך נפרד

פרטי קשר רכז נגישות