חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הרב אברהם אלימלך פירר

  • ראשי
  • הרב אברהם אלימלך פירר

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לרב אברהם אלימלך פירר

26/06/2006

כבר נאמר "כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולה מלא"

מעטים הם אלה אשר עולמות שלמים נבראו על ידם וקויימו על ידם כפי שעשית, ואתה עושה זאת מידי יום ביומו, ומידי שעה בשעה.

על הפסוק "ורפא ירפא" אומרת הגמרא: "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, ומכאן ידוע שיכולת הרפואה היא חסד אלוקי שניתן לאדם ע"י בורא העולם". אתה שקיבלת מתת חסד זו, הענקת תקווה וחיים לאלפי בני-אדם ברחבי תבל, וכל זאת תוך חמלה ואהבה אין קץ, יכולותיך המופלאות, ידיעותיך בעולם הרפואה, הכבוד וההערכה אשר חשובי-הרופאים בעולם רוחשים לך איפשרה לך להעניק מתת של תקווה לבני אדם ברגעי מצוקתם הקשים ביותר.

מעולם לא הבחנת בין אדם לאדם, בין דת לדת אחרת, בין קשיש לטף. לכל אחד ואחד סייעת כמיטב יכולתך על מנת להעניק לו בריאות, שנות חיים, ומעל לכל – תקווה ואמונה בעתיד.

עבור רבים מהאנשים שהגיעו אליך היית נקודת האור המשמעותית ביותר במאבקם הקשה לשרוד ולחיות . נקודת אור זאת לפעמים פירושה חיים.
לימדת את הציבור הישראלי מהי מידת החסד ע"י הקמת מפעל עזרה למרפא, הכוללת אנשים שכמותך המתנדבים לסייע לחולים ולבני משפחותיהם, עזרה שאינה נמדדת רק בעזרה חומרית אלא בתמיכה מוסרית ובסיוע יומיומי.

בזכותך אפשר היה להשיג ציוד רפואי לכל נזקק, ומאלה שנמנעה הדרך להגיע לטיפול היו אנשיך לצידו על מנת לעזור לו ולהעניק לו עזרה ביומיום ואולי גם חיים.

בעולם זה של מלחמות, קיטוב ושנאה היית אתה אי בים הזוהר למרחוק, ומהווה מגדלור של רעות ותקווה ואהבת אדם. יכולותיך הרפואיות, ידיעותיך חובקות העולם, יכולותיך לנתח, להבין, להשכיל, ללמוד וללמד – הפכו אותך לסמל שאין שני לו, ורבים המוסדות והרשויות אשר העלו על נס יכולות אלה.

על כל אלה וכתודה מכל אלה שאינם יכולים להביע את הוקרתם על תבונתך, נדיבותך, ידיעותיך ועזרתך, ועל יתר הדברים אשר תקצר היריעה מלפרטם, החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים של האקדמית נתניה להעניק לך תואר לשם כבוד Honoris Causa.

הרב אברהם אלימלך פירר