חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הרב ישראל מאיר לאו

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לרב ישראל מאיר לאו

10/06/2010
מתוך גיא צלמוות נהי וכאב, דרך כוכבו של ילד רך בשנים, אשר ילדותו נעשקה בידי צוררים. בעשרת אצבעותיך פילסת  את דרכך להנהגתה הרוחנית של אומה בהתהוותה.
 
כילד שגדל עם המדינה והפך למניגה הרוחני, לרבה הראשי של מדינת ישראל והאומה היהודית בארץ ובפזורה, הענקת כבוד לעם ישראל ולמורשת ישראל, בדרך אשר חיבבה את דרך היהדות על עם ועולם.
 
נעים הליכות, סיני ועוקר הרים; בקי ברזי כתבי הקודש בשאלות ובתשובות העוסקות בדיני האדם; בעניינים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום.
 
אתה הבאת על מגש של כסף את עיקרי היהדות, עקרונותיה והלכותיה, בשפה המובנת לכל נפש ופתחת שער לכל אדם, להכיר את עוצמתה וגודלה של היהדות.
 
בעת שהופקדה המשרה הנכבדה בידיך, נפתחו שעריה של מדינת ישראל לאחרים שגלו ממנה לפני שנים רבות, ונמנעה חזרתם לארץ אבות. כמנהיגה הרוחני פתחת את זרועותיה של המולדת באהבה וברעות, לקראת שובם של אחים אבודים.
 
אתה קבלת על עצמך את התפקיד ההיסטורי, להיות הדובר והקטגור של האומה היהודית אל מול פשעי האנושות כלפי עם עבר, אשר בצעו בו את הגדול שבפשעים – את השואה הנוראה, והפכת לדובר האולטימטיבי, אשר חווה על בשרו את אותן זוועות – חווה ולא שכח ולא פסק לרגע מלאמור לא רק את דברו, אלא את דבר כולנו בפני עולם שלם.
 
על כל אלה ועל עוד דברים רבים שעשית למען העם והאומה אשר תקצר היריעה מלפרטם, הוחלט על ידי המועצה האקדמית וחבר הנאמנים, להעניק לך תואר לשם כבוד של האקדמית נתניה.
הרב ישראל מאיר לאו