חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

הרצאה בכנס משפט ושפה, המכללה האקדמית נתניה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה

  • ראשי
  • הרצאה בכנס משפט ושפה, המכללה האקדמית נתניה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה

פרופ' רות פלאטו-שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות, השתתפה בכנס בנושא "משפט ושפה" שהתקיים במכללה האקדמית נתניה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה.
נושא ההרצאה שלה היה "מכשול השפה בטפסים הבנקאיים – אחריות הבנק כמורה נבוכים".

ההרצאה הצביעה על הקשיים הלשוניים והתוכניים הטמונים במסמכים הבנקאיים, וקראה להרחיב את אחריות הבנקים ולהטיל עליהם חובת הסבר כלפי הלקוחות.

רות פלאטו שנער - המרכז לדיני בנקאות