חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ועדת האתיקה המכללתית

ועדת האתיקה המכללתית של רשות המחקר

איש סגל של המכללה המבקש לבצע מחקר שדה מחוץ למכללה, יכול לערוך מחקר שכזה רק לאחר שקיבל אישור של ועדת האתיקה של המכללה. מחקר שדה באופן טבעי עלול לסכן במידה כזו או אחרת את האנשים אשר אותם רוצה החוקר לגייס למחקר. לאור זאת יש לשקול את הסיכונים הקיימים אל מול התועלת שבביצוע המחקר. בחלק זה, תוכלו למצוא את ההנחיות להגשת הבקשה, בצירוף הקבצים שעל החוקר למלא ולהגיש לוועדת האתיקה. ניתן להוריד את הקבצים ולמלא את הטפסים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה. חברי ועדת האתיקה של המכללה הם: פרופ' רועי גילבר, יו"ר, פרופ' דויד לייזר וד"ר עדי ניב-יגודה. מזכירת הוועדה הינה הגב' אסתי עופר.

יש להגיש את המסמכים לגב' אסתי עופר בכתובת המייל הבאה: [email protected].

חוקר הזקוק לעזרה במילוי הטפסים ובהגשת המסמכים יכול לפנות ליו"ר הוועדה, פרופ' רועי גילבר בכתובת הבאה: [email protected]

טפסים להורדה: