חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

חוקרת אורחת

אפריל 2009 פרופ' רות פלאטו-שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות, חוקרת אורחת בדיני שטרות אוניברסיטת הרווארד, הפקולטה למשפטים.

 

יוני 2008 פרופ' רות פלאטו-שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות, חוקרת אורחת בנושא סודיות בנקאית אוניברסיטת לוקסמבורג.

 

יולי – אוגוסט 2007 פרופ' רות פלאטו-שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות, חוקרת אורחת בדיני בנקאותת
מכון מקס פלאנק למשפט השוואתי פרטי, המבורג, גרמניה.

 

יולי-אוגוסט 2006 פרופ' רות פלאטו-שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות, חוקרת אורחת בנושא חובת האמון הבנקאית המכון למשפט השוואתי, לוזאן שווייץ