חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

טופס בחינות

בחינות

פרטי הבחינה (יש למלא בהתאם לפרטים המופיעים בלוח הבחינות)

פרטי המרצה:

מספר השיעור:

שם השיעור: