header_stamp
netanya_mobile_navlogo

טבלת המרות במדעי המחשב

  • ראשי
  • טבלת המרות במדעי המחשב

האקדמית נתניה מובילה תוכנית אקדמיה בתיכון בתחום מדעי המחשב והמתמטיקה.

להלן טבלת המרות של האקדמית נתניה במדעי המחשב:

    קורס מקדים: מבוא לתכנות מונחה עצמים  (177-00) (5 נ"ז)

מקצוע
בגרות

סה"כ יחידות בגרות

יח'

סמל שאלון בגרות

קורסים

% הציון לחישוב הציון הסופי

מס' קורסים

מדעי המחשב 

5  

3

899381 

תכנות מונחה עצמים (178-00)
(6 נ"ז)

35

3

תכנות בסביבת חלונות (113-00)
(5 נ"ז)

35

2

899283

ארגון המחשב ושפת סף (124-00)
 (4 נ"ז)

30