חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

טבלת המרות במדעי המחשב

  • ראשי
  • טבלת המרות במדעי המחשב

המכללה האקדמית נתניה מובילה תוכנית אקדמיה בתיכון בתחום מדעי המחשב והמתמטיקה.

להלן טבלת המרות של המכללה במדעי המחשב:

מקצוע בגרות

סה"כ יחידות בגרות

יח'

סמל שאלון בגרות

קורסים

% הציון לחישוב הציון הסופי

מס' קורסים

מדעי המחשב

5

 

קורס מקדים

מבוא לתכנות מונחה עצמים

(177-00) (200-00) (218-00) ( 5 נ"ז)

0

4

3

899381

תכנות מונחה עצמים

(178-00) (201-00) (219-00) (6 נ"ז)

35

תכנות בסביבת חלונות

(124-00) (212-00) (221-00) (5 נ"ז)

35

2

 899283

ארגון המחשב ושפת סף

(113-00) (202-00) (220-00)  (4 נ"ז)

30

מבוא לתכנות מונחה עצמים (177-00) (200-00) (218-00) קורס מקדים- חובת מעבר בציון של 80 ומעלה