חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

טקס הענקת תארים 29.6.21

בוגרי LL.B משפטים

טקס קבלת תארים LL.B
טקס הענקת תארים LL.B
טקס הענקת תארים LL.B
טקס הענקת תארים LL.B
טקס קבלת תארים LL.B
טקס קבלת תארים LL.B
טקס קבלת תארים LL.B