חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

טרוור ספיירו

הענקת אות נאמן המכללה למר טרוור ספיירו

22/12/2003

אתה נמנה על אוהבי ציון וארץ ישראל האמיתיים הנושאים את דגל הציונות בעולם היהודי. עליך אפשר לומר שאתה ציוני נטו ואוהב ישראל מעין כמוהו.

גדלת בבית חם של משפחה אשר עברה את תקופת השואה וכל ימיה חינכה אותך לתרומה ולמעורבות למען העם ומדינת ישראל. אמך היתה מגיבורות המאבק למען יהדות ברית המועצות ומאלה שחוללו את המהפכה ופתחו את שערי מסך הברזל לשחרור יהדות קשת יום זו שנשאה על גבה את נטל הגלות במלוא עליבותה.

כבן נאמן המשכת בדרך הציונות ותמיד חשת את המעורבות הרגשית עם ארץ מולדתך ההיסטורית ארץ ישראל, הארץ בה אתה רוצה לחיות והיא משאת נפשך. בביקורך הראשון באקדמית של נתניה הבאת את היקר לך מכל, את רעייתך ובביקורך השני הנצחת את החשוב שבזיכרונותיך – את זכר הוריך. על עץ החיים המוצב באולם זכויות האדם במרכז המכללה.

היית הכוח המניע בהקמת המרכז לדיאלוג אסטרטגי ובשיתוף פעולה עם ידידך האלוף דני יתום הקמתם מוסד לתפארת במכללה אשר פעילותו חובקת העולם היתה פרי השראתך ויכולת ראייתך רחוקת הטווח.

חרף היותך איש עסקים חובק עולם נותרת איש המחבק כל אדם, מטה שכם וכתף לכל נזקק באשר הוא נזקק. לימדת את כל ידידיך מהו ערך של חבר ומהי ערכה של חברות, מה ערכה של רגישות אנושית והוכחת בעשייתך כי אינך רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים.

בהיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל, חרף גילך הצעיר, הצבת לך מקום בכותל המזרח של העושים במלאכה והמנסים לשנות את פניה של מדינת ישראל ולהצעידה אל עבר המאה ה – 21 כשהיא עטורת הישגים אשר רק בזכותך ובזכות שכמותך אנו יכולים להתברך בהם.

למפעלים רבים ושונים בתחום החינוך היהודי בתחום העזרה ההדדית והסיוע לזולת הטבעת חותם וכל זאת בצניעות באחריות ובנועם.

על כל זאת ועוד דברים רבים אשר תקצר היריעה מלפרטם החליטו חבר הנאמנים וסנט באקדמית נתניה להעניק לך את אות נאמן המכללה ואני מגישים לך את תעודת הקלף.

מר טרוור ספיירו