יום האישה הבינלאומי

יום האישה הבינלאומי

נשים בישראל 2024 – חסמים ישנים לצד אופקים ואתגרים חדשים

לכבוד יום האישה הבינלאומי הכינה עבורנו פרופ' ליאת קוליק – ראש תכנית לתואר שני בהתנהגות ארגונית ויועצת נשיא המכללה האקדמית נתניה להוגנות מגדרית תמונת מצד על הנשים בישראל שנת 2024.

 

בשנת 2024 נפתחים בפני הנשים בישראל אופקים חדשים, ומצבן בהשוואה למצבן של הנשים לפני מספר עשורים טוב יותר. כיום הנשים בישראל משכילות יותר בהשוואה לאחיותיהן לפני מספר עשורים, והן אף משכילות יותר מהגברים. גם ייצוגן של הנשים בשוק העבודה בולט בצורה ניכרת, ובניגוד לאחיותיהן בעבר הן מיקמו עצמן גם במקצועות צווארון לבן יוקרתיים שבעבר נחשבו באופן בלעדי למקצועות גבריים.

שיפור ניכר חל אף במצב בריאותן של הנשים. מתוך נתוני סקר חברתי שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי כמחצית מהנשים (51%) מעריכות את מצב בריאותן כטוב מאוד, וכ-31% מהן מעריכות את מצב בריאותן כטוב. נתונים אלו מצביעים על כך שנשים בישראל כיום בריאות יותר מאשר בעבר, ותוחלת החיים שלהן אשר עלתה מסוף שנות ה-70 של המאה ה-20 ב-8.7 שנים, עומדת כיום על 84.6 שנים לעומת 80.5 בקרב הגברים. יש לציין כי תוחלת החיים בקרב שני המינים ירדה מעט אחרי מגפת הקורונה. ואולם שנות החיים הבריאות של נשים כיום בישראל מעטות יותר מאלו של גברים, ונשים צפויות לחיות 79.1% מחייהן ללא בעיה בריאותית המפריעה להן בתפקוד, לעומת גברים שצפויים ל-83.1% שנים בריאות בחייהם.

יתר על כן, נשים כיום עתירות משאבים יותר מבעבר. כך למשל, השכלתן כיום גבוהה לאין ערוך בהשוואה לעבר, והיא מהווה עבורן ערוץ מרכזי למוביליות ומנוף להישגים בשוק העבודה. עליונותן של הנשים על הגברים באשר להשכלה מתבטאת כבר בזכאות לתעודת בגרות. כמו כן, נשים כיום הן הרוב בקרב הסטודנטים בכל התארים, כאשר 55.1% מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות הן נשים, ושיעורן בקרב הסטודנטים גבוה בכל התארים: 57.1% בתואר ראשון, 64.2% בתואר שני ו-53.1% בתואר שלישי. 

גם בתחום העבודה עברו הנשים כברת דרך ארוכה, וכך שיעור התעסוקה של הנשים מגיל 15 ומעלה  עומד על 57.0% לעומת 64.0% בקרב גברים. עם זאת, נראה כי בשל העדר הזדמנויות ובשל נטל הבית המוטל על כתפי הנשים, 68.3% בלבד מהנשים הנמצאות בשוק העבודה עובדות במשרה מלאה.

נתונים מעודדים נוספים מתייחסים לעיסוקים של נשים, וכך למשל כיום כ-51% מהשופטים בישראל הם נשים,   והן נכנסו למקצועות צווארון לבן יוקרתיים כגון רפואה, עריכת דין ותקשורת. יש לציין כי שינויים מבורכים חלים גם במגזרים המסורתיים של החברה הישראלית. כך למשל, בחברה החרדית חל שינוי משמעותי בקרב נשים היוצאות לעבוד, ונשים חרדיות רבות יוצאות כיום לעבוד מחוץ לגבולות הקהילות החרדיות ומכשירות עצמן במקצועות הנדרשים למשק – שינוי מבורך העשוי להוציא משפחות חרדיות רבות ממעגל העוני.

 

 בצד ההישגים- לא מעט חסמים

למרות הנתונים המעודדים באשר לבריאות, לתוחלת  החיים, להשכלה ולתעסוקה של נשים בישראל בשנת  2024, נתונים אחרים מלמדים כי הנשים חוות עדיין פערי הזדמנויות ואפליה. כך למשל שיעור הנשים המנהלות  מקרב כלל המנהלים עומד על 31.8% והן מהוות רק 34.6% מעובדי ההייטק.

זאת ועוד, בחינת משלחי היד מלמדת כי כשליש מהנשים העובדות מועסקות במקצועות צווארון ורוד, כלומר מקצעות נשיים מסורתיים כגון מטפלות סיעודיות, עובדות משק בית, אחיות, עובדות סוציאליות, מזכירות רפואיות, עובדות בתחומי כוח אדם, פקידות, קופאיות ומורות בבית ספר יסודי.

יתר על כן, על אף שנשים הצליחו לפרוץ מחסומים מקצועיים מכוח ההשכלה שרכשו ומכוח רצונן להגיע להישגים מקצועיים ולפרנסה נאותה, ונכנסו למקצועות שנחשבו בעבר הלא רחוק כמקצועות גבריים (משפטים, רפואה, רוקחות, תקשורת), קיימת רה-סגרגציה מקצועית וייצוגן במנעד המקצועי אינו שווה. כך ניתן לראות כי נשים אומנם נכנסות למקצועות שנחשבו בעבר גבריים, אולם כניסתן למקצועות אלו מוגבלת בדרך כלל ומתאפיינת בנישות ייחודיות. לדוגמה נשים שלמדו במשפטים מועסקות בדרך כלל במשרדי הממשלה ובפרקליטות, נשים שלמדו רפואה מועסקות בענפים יוקרתיים פחות של המקצוע, ונשים שלמדו רוקחות מועסקות לרוב כרוקחות בקופות החולים, אך פחות כמנהלות בתי מרקחת.

כאן המקום להצביע על הקושי אשר נשים מבוגרות יחסית  חוות  בעת הניסיון להתקבל לעבודה . כך נשים  בגיל מבוגר יחסית , חוות שלושה סוגים של אפליה: אפליה מגדרית על רקע סקסיזם; אפליה על רקע גילנות (ageism); ואפליה על רקע מראה חיצוני (lookism). מתוך כך, בעת הניסיון להתקבל לעבודה המתאימה לכישוריהן, נשים חוות אפליה מול גברים, מול צעירים או צעירות מהן ומול נשים צעירות בעלות מראה אטרקטיבי ורענן יותר. כל אחד מסוגים אלו של אפליה וכולם יחד מקשים על נשים באמצע החיים, ומהווה מחסום עיקרי הפוגע בסיכוייהן למצוא משרות רצויות.

גם בתחום השכר מצבן של הנשים בישראל טוב פחות מזה של הגברים. על פי נתוני מכון טאוב, בשנת 2022 עמד הפער המגדרי בשכר ברוטו על 35% לרעת הנשים. פערי השכר המגדריים נובעים מכמה גורמים. 24% מההסבר לפערים אלו( מתוך 35%) קשור לכך שגברים עובדים שעות רבות יותר בשכר מנשים, 8% קשור לענף המקצועי שבו מועסקות נשים שהוא רווחי פחות מענפים מקצועיים שבו מועסקים גברים, ו-2% נוספים בפערי השכר אינם מוסברים, ונובעים ככל הנראה מאפליה מגדרית של נשים. פערים אלו, עם הבדלים מעטים, נשמרים בכל מגזריה של החברה בישראל: יהודים שאינם חרדים, חרדים וערבים.

 

  יום האישה  הבינלאומי 2024 :בצל המלחמה ואתגרי העתיד

 

בשנת 2024 נשים בישראל מנהלות מלחמה בעורף וחלק גדול מהן שבני זוגן לוחמים, מתמודדות לבד עם ניהול הבית והמשפחה – מצב היוצר מתח וקושי רב מהרגיל לשלב בין שתי המערכות התובעניות: המשפחה והעבודה ממצאי סקר שבוצע בישראל בתחילת המלחמה  על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה  מראים שנשים הוצאו לחל"ת יותר מגברים, דיווחו על ירידה רבה יותר בתפוקה מאשר הגברים וכן על פגיעה רבה יותר בריכוז לעומת גברים.

בנוסף, העתיד צופן לנשים לא מעט אתגרים אשר כניסת הבינה המלאכותית מביאה לחיינו. על פי תחזיות של מכוני מחקר בינלאומיים, שיעור המקצועות של הגברים שייעלמו מהעולם דומה לזה של נשים, ואולם כאן הבשורה לנשים. העולם החדש צופן בחובו הזדמנויות רבות לנשים בדמותם של המקצועות החדשים שיופיעו בשוק העבודה. זאת ועוד, גם מקצועות נשיים שלא ייעלמו מהעולם יעברו שינוי, והן יידרשו לאוריינות טכנולוגית, להכשרה ולהתמקצעות, ונראה כי העידן החדש מזמן לנשים אתגרים רבים. בתוך כך, זיהוי הזדמנויות ונכונותן של נשים להתמקצע ולהכשיר עצמן בהכשרה נכונה והולמת במקצועות של העולם החדש, הם גורמים מכריעים בקידומן בשוק העבודה ומהווים עבורן מפתח להצלחה בעולם העבודה העתידי.

לסיכום נראה כי לצד האופקים החדשים הפתוחים כיום בפני נשים בחברה הישראלית, קיימים עדיין חסמים רבים באשר לעתידן ולאפשרויות העומדות בפניהן. אומנם בעשורים האחרונים, על בסיס חקיקה ופסיקה אשר נתמכו בפעילויות של ארגונים לשינוי חברתי, חל שינוי אמיתי במעמד הנשים בתחומי חיים רבים. אולם הדרך  אל פריצת המחסומים עוד ארוכה, ונראה כי יש צורך לקדם שינויים גם ביחידה המשפחתית באשר לשוויון בנשיאה בנטל הבית, וכן באקלים החברתי והציבורי למען שוויון הזדמנויות וקידום נשים אשר חלקן צופות עדיין אל עבר תקרת הזכוכית, והשוויון הנמצא   לכאורה במרחק נגיעה עדיין אינו בר השגה עבורן……

 

שתף באמצעות

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב email
אימייל
שיתוף ב print
הדפסה
מיון חדשות ועדכונים
קטגוריות
אירועים קרובים
מה עוד חדש?
קישורים שימושיים

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה