חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

יצחק תשובה

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר יצחק תשובה

02/06/2002

אתה, יצחק, מסמל את התקווה היוזמה ונחישות הרוח, ומהווה דוגמא וסמל לאלפי נערים צעירים. ניחנת בתכונות נפש מיוחדות במינן שהגדולה שבהן היא יכולתך לחזות, לקוות ולפעול בנחישות ובראייה ארוכת טווח. ההיסטוריה האישית שלך מהווה דוגמא למדינת ישראל, אותה מדינה אשר החלה את קיומה מראשית הדרך תוך בניית תשתית ממסד ועד לטפחות.

אתה הגעת בילדותך, בן למשפחת סוחרים עשירה מלוב, אשר ניצלה מפוגרום שאיים על חייה, והביא אותה בחוסר כל למדינת ישראל. גדלת כאן כילד מעברה שהפרוטה אינה מצויה בכיסו, ועד גיל 18 חווית בחייך רק סרט אחד, אבל כל זה הגביר בך את הרצון לרכוש ידע, לרכוש ניסיון ולצבור עוצמה , ובנחישות שאין דומה לה – השקעת עצמך בפעילות כלכלית בתחומי העשייה השונים.

בגיל 29, נטשת שוב את עיסוקיך המעשיים והקדשת שנתיים ללימודי מזרחנות באוניברסיטת תל-אביב על מנת להשביע את הרעב האינטלקטואלי אקדמי אשר קינן בך. את כל עשייתך בנית במו-ידיך, בלי בסיס כלכלי קודם, אלא מתוך חריצות אין קץ, יושר, צניעות – אשר הביאו אותך אל פסגת הכלכלה העולמית. כל זאת תוך שמירה על כללי האתיקה המוסריות ועל כבוד הזולת.

מעולם לא התנשאת חרף הצלחותיך המרובות ובענווה ונועם קידמת את מפעליך חובקי העולם. היית מאלה אשר סייעו לחשוף אוצרות טבע בחוף ימה של ישראל ובאותה מידה נרתמת לא רק כיזם אלא גם כחלוץ ציוני למפעל המתקת מים אשר ישראל הצמאה כה משוועת אליו. ידיך שלוחות לתחום הבניה, האנרגיה, הטכנולוגיה והנדל"ן, ובכל אלה ראית ברכה בעמלך. מעולם לא השבת בשלילה לאיש , ואת רכושך הועדת לקידומה של מדינת ישראל, תעשייתה ומפעליה. במקביל הושטת כתף ויד לדורות הבאים של הנזקקים בחברה הישראלית על מנת שאף הם יוכלו להגיע להישגים כדוגמה שלך.

במכללה שלנו הנך שם דבר: אתה היית הראשון שהאקדמית נתניה העניקה לו תואר "נאמן המכללה" – תאר המביא לידי ביטוי את ההערכה והאהבה שכולנו רוחשים לך, הסטודנטים, הסגל והעובדים. מלגות תשובה הנן שם נרדף למלגות היוקרתיות ביותר המחולקות על ידך למאות סטודנטים ההופכים לבני משפחת תשובה, ורבים מהם באו לכבדך היום בקבלת תואר כבוד המגיע לך על פועלך ועשייתך.

החלטתך להקים מרכז הקונגרסים במכללה שלנו הנה פריצת דרך נוספת, ואות לחזונך הגדול בבניית עתידו של השרון סביב מדע ואקדמיה.

על כל אלה ועל עוד רבים ומופלאים שבמעשיך – הנני מעניק לך בשם הועד המנהל והמועצה האקדמית, תואר לשם כבוד, ואני קורא למעטירים להעטירך, ומוסר לך את תעודת קלף זו, ומעניק לך את התואר על כל הזכויות המוקנות מכך.

יצחק תשובה